Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco uruchomi system informacji o sieci energetycznej w Hamburgu

Asseco dostarczy zintegrowany system informacji o sieci energetycznej (iNIS) dla Stromnetz Hamburg. Jest to drugi, co do wielkości operator miejskiej sieci dystrybucji energii w Niemczech. Wdrożenie będzie oparte na systemie do zarządzania aktywami – Asseco SAMO oraz oprogramowaniu, które dostarcza informacje geograficzne o zasobach – Asseco LIDS. Za implementację będzie odpowiedzialne Asseco BERIT, spółka z Grupy Asseco.

Realizacja projektu pozwoli Stromnetz Hamburg osiągnąć cel jakim jest integracja pochodzących z różnych systemów IT, map szczegółowych sieci oraz planów ogólnych, włącznie z danymi opisowymi, do jednego centralnego systemu informacji o sieci. Dzięki temu powstanie nowy szczegółowy plan istniejącej infrastruktury, o zupełnie nowej formie prezentacji danych. Realizacja procesów związanych z zarządzaniem majątkiem, począwszy od planowania rozwoju sieci, kończąc na jej pełnej dokumentacji, będzie wspierana przez moduł do zarządzania przepływem prac, tak aby zapewnić aktualizację i utrzymanie danych operacyjnych w systemie iNIS. W rezultacie równoległe dokumentowanie zmian nie będzie potrzebne.

Wdrożenie będzie realizowane do 2021 roku i obejmie migrację danych geograficznych GIS, a także wdrożenie systemów Asseco LIDS oraz Asseco SAMO. Otwarta architektura obu rozwiązań umożliwi Stromnetz Hamburg dalszy rozwój i integrację o dodatkowe moduły.

Stromnetz Hamburg w liczbach:
1,15 mln odbiorców energii podłączonych do sieci
28,997 km długość sieci o przepustowości 12,3 TWh/rok
91 stanowisk z rozdzielniami prądu
115 transformatorów
54 jednostki transformatorowe
633 stacji sieciowych i klienckich
318,580 przyłączy domowych

***

Stromnetz Hamburg GmbH
Stromnetz Hamburg jest drugim, co do wielkości operatorem miejskiej sieci dystrybucyjnej w Niemczech i od ponad 120 lat jest niezawodnym dostawcą energii w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg. Około 1,200 pracowników codziennie dostarcza energię elektryczną do 1,1 miliona odbiorców prądu o niskim napięciu oraz do 2,234 o średnim i wysokim. Podstawową działalnością operatora systemu dystrybucyjnego jest zapewnienie sieci energetycznej dla miasta, a także jej eksploatacja, kontrola, monitorowanie, utrzymanie i dalszy rozwój. Do jego głównych zadań należy też nadzór nad pojawiającymi się zakłóceniami oraz wykorzystanie i zarządzanie infrastrukturą.

Asseco
Jeden z największych dostawców oprogramowania w Europie (TOP-6) i największy dostawca rozwiązań IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od ponad 25 lat opracowuje zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne dla wszystkich kluczowych sektorów gospodarki.

Asseco BERIT to spółka z Grupy i centrum kompetencyjne w zakresie systemów informacji geograficznej, mobilnego zarządzania siłą roboczą i aktywami oraz rozwiązań dla sektora utility, administracji publicznej, a także przemysłu w Niemczech, Austrii i krajach sąsiadujących.