Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco stworzyło pierwszą, polską platformę chmurową dla instytucji finansowych

Oczekiwania klientów w warunkach rynkowej niepewności zmieniają się dynamicznie. Organizacje finansowe, takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i podmioty rynku kapitałowego muszą jednoznacznie je identyfikować oraz szybko na nie odpowiadać. Asseco BooX (Bank out of the Box) jest pierwszą w Polsce uniwersalną platformą procesową i technologiczną do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Platforma może stanowić zalążek do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej.

Polski rynek finansowy i detaliczny – konsumencki od dawna cechuje się wysokim poziomem konkurencji. Jego odbiorcy coraz częściej korzystają z natychmiastowego i dynamicznego wyboru oferty produktowej dostępnej w kanałach cyfrowych. Każdy z produktów tam oferowanych musi odpowiadać bieżącym potrzebom konsumentów, nie zawsze jednak jest prawidłowo rozpoznany przez dostawców. Czas od zlecenia zakupu do otrzymania produktu skraca się. Konsument wybierze ten najsilniej zaspokajający jego potrzeby przy najniższym koszcie nabycia i najbezpieczniejszej formie jego dostarczenia, co ma szczególne znaczenie w okresie pandemii. Liczą się więc wyróżniki nie tylko producenta, ale również dystrybutora produktu. Dzisiaj, jak nigdy, istotne jest dopasowanie pierwotnej potrzeby zakupu i potrzeby finansowej konsumenta. Dla banków i innych instytucji finansowych oznacza to konieczność ciągłego zwiększania przewagi nad konkurencją, nie tylko bankową, ale także tą operującą na platformach e-handlu. Muszą rozwijać swoje zaplecze technologiczne i wdrażać innowacje oraz procesy optymalizacji. Stają więc przed wyzwaniem wyboru odpowiedniego kierunku swoich działań oraz właściwych rozwiązań.

Budowa lub rozbudowa platform oferujących produkty finansowe wymaga postawienia tezy o słuszności przyjętych założeń modelu biznesowego i jej przetestowania. Asseco BooX to pierwsza, operacyjna platforma technologiczna zawierającą zdefiniowany komplet procesów przeznaczonych do obsługi produktów finansowych z możliwością dostosowania do działania na praktycznie każdym rynku. BooX, jako platforma subskrypcyjna, działająca w chmurze idealnie sprawdza się do testowania hipotez biznesowych i dowodzenia słuszności nowych modeli banków i platform e-handlu. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboxów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce). Już na wczesnym etapie pozyskiwania licencji bankowej umożliwia nowym inicjatywom udowodnienie krajowemu regulatorowi wysokiej gotowości operacyjnej. Podmioty już obecne na rynku mogą wykorzystywać jej cechy (subskrypcja, praca w sandboxie technologicznym) w procesie testowania oraz uruchamiania nowych usług. Przeprowadzenie transformacji lub konsolidacji banków to naturalne zastosowanie platformy BooX. Innowacyjność niezbędną do rozwoju instytucji finansowych zapewni zastosowanie wbudowanych w platformę rozwiązań opracowanych w ramach Asseco Innovation Hub, np. voicebotów. Dodatkowo organizacja może skorzystać z usług Asseco Business Consulting, które stanowią wsparcie transformacji biznesu.

Wyjątkowość Asseco BooX polega na tym, że jest to pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie wytworzone w Polsce, narzędzie w pełni dojrzałe i gotowe do uruchamiania oraz obsługi procesów bankowych. Trzeba pamiętać, że usługi finansowe już w niedalekiej w przyszłości będą coraz silniej połączone z naturalnymi potrzebami klienta – powiedział Tomasz Blicharz, Asseco BooX Marketer, Asseco Poland.

Asseco BooX udostępniany jest w modelu subskrypcyjnym, ale może działać również tradycyjnie – w oparciu o zakup licencji. Operacyjnie pracuje w modelach: stacjonarnym, chmurowym lub hybrydowym. Zarówno dostępność poszczególnych funkcjonalności, jak i ponoszony przez instytucje koszt zależne są od faktycznego poziomu ich wykorzystywania.

Platforma, działająca w oparciu o to rozwiązanie, została udostępniona w tym roku w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

***

Tworzenie oprogramowania dla banków należy do kluczowych obszarów działalności Asseco, które w swojej ofercie posiada m.in. centralne systemy bankowe oraz rozwiązania omnikanałowe i mobilne, odpowiadające na najnowsze trendy w światowej bankowości. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i kompetencjom Asseco wdrożyło swoje rozwiązania (core banking engine) w ponad 800 bankach. Firma jest czołowym dostawcą IT dla sektora bankowego w Polsce oraz działa w wielu krajach europejskich, a także na rynkach afrykańskim i w Izraelu.

Czytaj więcej o platformie Asseco BooX 

Zobacz także