Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco rozwija się dla rynku kapitałowego

Asseco zaprosiło swoich klientów z rynku kapitałowego na coroczne spotkanie tzw. Grupy Roboczej, które odbyło się w dniach 30.09-1.10 w Mszczonowie. Stanowi ono platformę do dyskusji, weryfikacji i oceny realizowanych prac rozwojowych pomiędzy zespołem Asseco a przedstawicielami biur maklerskich, departamentów powiernictwa banków oraz instytucji Asset Management. Zdobyta w trakcie spotkania wiedza pozwala Asseco na efektywne budowanie przewagi konkurencyjnej oraz dostarczanie produktów najlepiej dopasowanych do oczekiwań inwestorów giełdowych.

 

Program sesji składał się z pięciu paneli prowadzonych przez Asseco i partnera – firmy IBM, poświęconych omówieniu planów rozwoju produktów Asseco oraz metod udoskonalania eksploatacji rozwiązań spółki w kontekście wprowadzanych zmian funkcjonalnych. Spotkanie było także okazją do dyskusji nad bieżącym stanem i potencjalnymi rezultatami implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego MIFID II oraz oczekiwaniami inwestorów giełdowych korzystających z oferowanych przez Asseco rozwiązań.

 

Każdy z paneli cieszył się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem była aktywność uczestników oraz gorące dyskusje prowadzone w czasie przerw i kontynuowane w czasie kolacji w formie sesji networkingowych – powiedział Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland. Nasi klienci brali także czynny udział w panelach, jak choćby Agnieszka Rostkowska z Domu Maklerskiego Banku Handlowego oraz Tomasz Bednarski z Domu Maklerskiego Deutsche Banku, którzy żywo dyskutowali na temat rezultatów implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego MIFID II – dodał.

 

Asseco Poland od wielu lat realizuje program aktywnej współpracy ze specjalistami i jednocześnie użytkownikami oprogramowania wytwarzanego przez swój Pion Rynku Kapitałowego. Wnioski i pytania pozyskane przez firmę w trakcie spotkania Grupy Roboczej stanowią istotny wkład w budowanie bazy wiedzy pozwalającej na optymalne identyfikowanie potrzeb inwestorów giełdowych, będących końcowymi beneficjentami rozwiązań, jak również precyzyjne określanie kierunku rozwoju produktów, co jednocześnie buduje wizerunek Asseco jako otwartego, odpowiedzialnego i stabilnego partnera.

 

Zobacz także