Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Pomagamy – za nami kolejna edycja

Celem corocznej akcji jest finansowe wsparcie organizacji proekologicznych lub niosących pomoc najbardziej potrzebującym. Każdy pracownik Asseco mógł zgłosić wybraną organizację charytatywną, jednocześnie angażując się w pomoc we własnym zakresie. Była to już 8. edycja akcji, w którą do tej pory zaangażowało się blisko 2 tys. członków zespołu Asseco.

Czas przedświąteczny to dla pracowników Asseco okres angażowania się w działania CSR. W listopadzie uruchomiliśmy naszą cykliczną akcję Pomagamy, w ramach której każdy pracownik może zgłosić fundację lub organizację, która otrzyma wsparcie finansowe od Asseco – powiedziała Gabriela Żukowicz, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. W grudniu odbyła się również wewnętrzna licytacja przedmiotów przygotowanych przez pracowników lub kompetencji, którymi dysponują. Zebrane w trakcie licytacji pieniądze przekażemy na cel charytatywny – dodała.

W tym roku Asseco przeznaczyło blisko 230 000 zł, m.in. na zakup laptopów do nauki zdalnej dla potrzebujących dzieci, organizację Mikołajek, pomoc organizacjom wspierającym osoby niepełnosprawne i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Zobacz także