Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco po raz kolejny wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”

„Pomoc Ukrainie” i charytatywna akcja pracowników Asseco „Pomagamy” zostały wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Działania spółki po raz kolejny znalazły się w  zestawieniu będącym największym przeglądem ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Asseco po wybuchu wojny na Ukrainie podjęło szereg działań na rzecz osób, które przybyły na teren naszego kraju. Firma zapewniła zakwaterowanie dla blisko 170 rodzin z dziećmi przez pierwszy miesiąc ich pobytu i wspierała ich w zależności od potrzeb m.in. w kwestiach mieszkaniowych, formalno-prawnych, medycznych czy edukacji dzieci. Zapewniła im także wsparcie materialne i finansowe. Ponadto Asseco zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla 40 dzieci z Ukrainy uczących się w rzeszowskich szkołach. Spółka przekazała też środki finansowe wybranym fundacjom i wspierała je w ich działaniach. Ponadto wspierała swoich pracowników (materialnie i finansowo), którzy samodzielnie podejmowali działania pomocowe, np. na granicy. W sumie w 2022 r. Asseco przeznaczyło na pomoc osobom z Ukrainy ponad 1,7 mln zł.

W minionym roku firma po raz kolejny zorganizowała charytatywną akcję pracowników Asseco „Pomagamy”. Jej celem jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz zmotywowanie pracowników do zaangażowania się w te działania. Decydują oni o tym, komu i w jakiej formie udzielą wsparcia w ramach specjalnie przyznanego na ten cel budżetu. Nominują do wsparcia finansowego wybrane organizacje np. domy dziecka lub samotnej matki, hospicja czy fundacje wspierające ubogie rodziny. Ważnym kryterium przy ocenie wniosków jest to, aby poza wskazaniem i uzasadnieniem wyboru danej organizacji pracownicy zgłaszali pomysły na dodatkowe formy pomocy, które mogą sami ofiarować. Liczy się wszystko – zaangażowanie, poświęcenie swojego wolnego czasu, podzielenie się z kimś swoją wiedzą czy umiejętnościami. Istotna jest również ich dotychczasowa współpraca z wytypowaną organizacją. Bardzo wysoko oceniane są pomysły, do których realizacji angażują kolegów i koleżanki z pracy.

W tegorocznej edycji akcji „Pomagamy” Asseco pomogło 17 organizacjom. Z kolei od początku trwania tego projektu przeznaczyło na pomoc potrzebującym 1,74 mln zł, dzięki czemu m.in. 5 tys. dzieci uzyskało wsparcie. W akcję „Pomagamy” zaangażowało się do tej pory 2 tys. pracowników.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, corocznie publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku.

Zobacz także