Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem technologicznym Polskiej Federacji Szpitali

Sprawnie działający szpital to placówka, w której lekarze mają m.in. dostęp do nowoczesnych i ergonomicznych technologii cyfrowych. Właśnie dlatego Polska Federacja Szpitali (PFSz), reprezentująca menedżerów ochrony zdrowia i lekarzy, współpracuje ze wszystkimi kluczowymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej, w tym dostawcami rozwiązań IT. Takim technologicznym partnerem PFSz zostało Asseco, które od lat wspiera podmioty lecznicze w obszarze cyfryzacji.

Lekarze to bardzo postępowa grupa zawodowa, która jest otwarta na transformację cyfrową. Aby jednak chciała ona korzystać z rozwiązań IT, należy zadbać o ich jakość. Dotyczy to zarówno warstwy sprzętowej, jak i oprogramowania. Mają one wspierać codzienną pracę lekarzy, jednocześnie spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa.

W obszarze zarządzania technologicznym rozwojem szpitala istotne jest tworzenie z udziałem lekarzy grup roboczych ds. cyfryzacji i wzmocnienie pozycji dyrektorów do spraw medycznych – powiedział Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Miałem okazję przewodniczyć takiej grupie w amerykańskim szpitalu uniwersyteckim. Ten zespół już ponad 20 lat temu przeprowadzał transformację dokumentacji medycznej od papierowej do elektronicznej. To doświadczenie pokazało mi, że stworzenie takiej grupy to bardzo dobry sposób na cyfryzację, która od początku do końca uwzględnia potrzeby medyków – dodał.

Międzysektorowy dialog

Asseco to firma, posiadająca wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem ochrony zdrowia. Stale rozwija swoje rozwiązania, dbając o to aby stanowiły one efektywne wsparcie dla pracowników podmiotów leczniczych. Partnerstwo z Polską Federacją Szpitali daje Asseco dodatkową możliwość lepszego zrozumienia potrzeb i wymagań szpitali.

PFSz może dostarczyć nam informacje zwrotne od szpitali, które są naszymi klientami. Dotyczą one ich doświadczeń z korzystania z naszych technologii. Mogą to być również sugestie na temat potencjalnych ulepszeń i nowych funkcji – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Asseco Poland. Są to dla nas bardzo istotne przekazy, które pomagają nam w opracowywaniu nowych rozwiązań, takich jak aplikacja „Pulpity medyczne”, która umożliwia szybki dostęp do informacji o pacjencie. Korzystając z tego narzędzia, lekarz na jednym ekranie widzi całą historię choroby pacjenta, wyniki badań, przebyte zabiegi i inne informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Ponadto może na nim porównać różne wyniki badań, co ułatwia analizę i podejmowanie trafnych decyzji diagnostycznych ­– dodał.

Ponadto w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie eksperci Asseco mogą wspierać lekarzy poprzez szeroko rozumianą edukację z kompetencji cyfrowych.

Bardzo nas cieszy podjęta z Asseco współpraca edukacyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa. Planowane na koniec września certyfikowane szkolenie dla dyrektorów szpitali, podczas którego obędą się symulacje i gry strategiczne, to jeden z przykładów korzyści ze wspólnych działań. Mam nadzieję, że nasi eksperci będą również mieli możliwość konsultowania nowoczesnych rozwiązań dla polskich szpitali przygotowanych przez Asseco – powiedział Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Kierunki rozwoju

Jak wskazuje Polska Federacja Szpitali, obecnie największym wyzwaniem dla lekarzy jest fragmentaryzacja dokumentacji medycznej wytworzonej w innych podmiotach leczniczych. Brak integracji elektronicznego profilu pacjenta utrudnia bowiem zapewnienie ciągłości opieki oraz wpływa na jej efektywność, w tym tę kosztową. Kolejną kwestią jest niska dostępność zaawansowanych systemów rozpoznawania mowy zintegrowanych z elektroniczną dokumentacją medyczną, tak aby lekarz nie musiał wpisywać danych za pomocą klawiatury. Istotnym obszarem jest również wykorzystanie sztucznej inteligencji, która może wspierać potencjał lekarzy. Skala możliwości, jakie dają nowe technologie, jest więc ogromna. Kluczowe w tym kontekście jest ich odpowiedzialne i efektywne wdrażanie. Praca na innowacyjnych narzędziach to bowiem liczne korzyści nie tylko dla personelu medycznego, ale przede wszystkim pacjentów.

Dowiedz się więcej o cyfryzacji w ochronie zdrowia na: https://pulpitymedyczne.pl/

 

Zobacz także