Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem Horyzontów Bankowości

20 czerwca w Warszawie odbyły się „Horyzonty Bankowości 2017” – jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dla sektora bankowego, którego Partnerem Generalnym było Asseco. Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja zgromadziła kilkuset przedstawicieli sektora bankowego, administracji centralnej, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych. W tegorocznym wydarzeniu udział wziął Artur Wiza, Dyrektor Zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej, Asseco Poland.

 

W ramach „Horyzontów Bankowości 2017” odbyły się Konferencja Płatności Mobilne, Forum General Data Protection Regulation oraz Forum Strategii Bankowych – spotkanie liderów instytucji finansowych z niezależnymi ekspertami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia bankowego. W trakcie wydarzenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące przyszłości polskiego i europejskiego sektora finansowego, zaprezentowano nowe modele biznesowe, strategie banków oraz dyskutowano o przyszłości usług finansowych w Polsce.

 

Ważnym elementem Forum Strategii Bankowych był panel „Wpływ digitalizacji na strategie i modele biznesowe banków w Polsce”, w którym udział wziął Artur Wiza, Dyrektor Zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej, Asseco Poland. W debacie uczestniczyli również Magdalena Petryniak, prezes Fundacji Bezpieczeństwa Informacji; Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO BP oraz Bartłomiej Nocoń, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.

 

Podczas dyskusji, przeanalizowano m.in. wpływ synergii podstawowych trendów technologicznych m.in. takich jak Big Data, Cloud&Fog Computing oraz Blockchain na funkcjonowanie banków oraz ich klientów. Uczestnicy panelu byli zgodni, że motorem napędzającym dynamikę zmian są zarówno nowoczesne rozwiązania IT, jak i oczekiwania odbiorców usług bankowych i to one będą kształtować rozwój sektora w najbliższych latach. W trakcie debaty poruszono również temat bezpieczeństwa płatności mobilnych oraz dyskutowano o tym, czy na polskim rynku jest miejsce dla FinTechów.

 

Cyfryzacja usług i rozwój FinTechów to dla sektora bankowego zarówno szansa i zagrożenie. Technologie informatyczne to dzisiaj nie tylko jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej, ale podstawowe narzędzie rozwoju i budowy oferty przez instytucje finansowe. Ważne jest, aby banki aktywnie rozwijały swoje zasoby i inwestowały w nowe rozwiązania informatyczne, ponieważ podejście do technologii się zmieniło umożliwiając wejście na rynek nowych graczy między innymi takich jak FinTechy – powiedział Artur Wiza.

 

Podczas uroczystej gali kończącej Horyzonty Bankowości 2017, ogłoszono zwycięzców rankingu „50 największych banków w Polsce 2017”, którego twórcą jest „Miesięcznik Finansowy BANK”.