Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco liderem rankingu IT@Bank

Asseco Poland zostało laureatem Nagrody Głównej w 7 edycji rankingu IT@BANK 2014. Jury doceniło nasz wkład w rozwój wysokiej jakości oprogramowania i usług dla sektora bankowego. Nagroda Główna była jednym z wielu wyróżnień jakie otrzymaliśmy. W tym prestiżowym konkursie wzięło udział 48 firm informatycznych.

Asseco zdobywając Nagrodę Główną zostało zwycięzcą 7 edycji rankingu IT@BANK 2014. Oprócz tego wyróżnienia otrzymaliśmy 4 nagrody specjalne za:
I miejsce w kategorii „Efektywność”
II miejsce w kategorii „Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych”
III miejsce w kategorii „Potencjał rozwojowy”
III miejsce w kategorii „Pozycja firm w sektorze finansowym”

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 listopada 2014 r. statuetki zwycięzcom wręczyli Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Dziś żadna poważna instytucja, czy to z sektora finansowego czy publicznego, nie poradzi sobie bez sprawnego i niezawodnego partnera IT – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.  –  Polskim bankom od wielu lat udaje się dostarczać usługi, które są jednocześnie innowacyjne, wygodne i bezpieczne. Rozwiązania takie, jak nowoczesna bankowość online, aplikacje mobilne, płatności zbliżeniowe czy uruchomiony w tym roku System Zastrzegania Kart, pozwalający pod jednym wspólnym numerem telefonu (+48 828 828 828) zablokować zaginioną kartę dowolnego banku, powstają dzięki udanej współpracy najlepszych polskich twórców oprogramowania i integratorów IT z sektorem bankowym – dodał.

IT@BANK to największa doroczna konferencja poświęcona kwestiom informatyki bankowej i gromadząca elitarne grono decydentów IT z banków, firm ubezpieczeniowych, SKOK-ów oraz firm technologicznych. Organizatorem konferencji jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz wydawca „Miesięcznika Finansowego BANK” we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Zobacz także