Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco dla rozwoju polskich miast

W dniach 22-23 listopada w Rzeszowie odbyły się warsztaty oraz konferencja pod hasłem „Pracownia Miast”, w której wzięli udział przedstawiciele Grupy Asseco. Jest to akcja społeczna Gazety Wyborczej, która ma na celu dyskusję oraz wymianę opinii między samorządowcami, mieszkańcami oraz przedstawicielami świata biznesu i nauki. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco, Justyna Kowalska, Kierownik ds. Rekrutacji w Asseco oraz Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej z Asseco Data Systems.

 

Program warsztatów został podzielony na dwa bloki tematyczne. W pierwszym z nich pt. „Czy każdy może być informatykiem? brała udział Justyna Kowalska, Kierownik ds. Rekrutacji, Asseco. Podczas warsztatu rozmawiano m.in. o tym, jakie kompetencje są potrzebne informatykom oraz czy program studiów odpowiada oczekiwaniom pracodawców. W dyskusji wzięli udział także m.in.: dr hab. Wojciech Walat, dr inż. Mirosław Hajder z WSIiZ – opiekunowie kół naukowych studentów informatyki z Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studenci informatyki z rzeszowskich uczelni.

 

Rzeszów jest dla nas kluczowym miejscem, naszą centralą, dlatego będziemy zatrudniać tutaj więcej pracowników. Budujemy nową lokalizację Asseco. Zgadzam się ze studentami, że podstawy są ważne. Rekrutując młodych ludzi patrzymy mocno na podstawy. Sprawdzamy na ile taka osoba może pozyskiwać nową wiedzę. Jeśli ma potencjał to jest w stanie się nauczyć nowych rzeczy. My się zmieniamy i chcemy, by ludzie byli gotowi się zmieniać – powiedziała Justyna Kowalska, Kierownik ds. Rekrutacji.

 

W drugim warsztacie pt. „Najlepsze rozwiązania informatyczne dla smart Rzeszowa” uczestniczył Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems, przedstawiciele Ruch Miejski Rzeszów Smart City, Inkubatora Samsunga, studenci rzeszowskich uczelni kształcących informatyków oraz miejscy urzędnicy. Podczas warsztatu poszukiwano pomysłów konkretnych rozwiązań, żeby na to by Rzeszów mógł zająć pozycję lidera innowacji i stał się prawdziwym „smart miastem”. Rozmawiano także na temat tego, co do tej pory zostało zrobione w obszarze smart city.

 

Konrad Fijołek, Lider Ruchu Rzeszów Smart City na pytanie: Czym jest smart miasto?, mówił: Dla mnie definicja jest prosta, jednozdaniowa – jest to miasto, w którym wykorzystywane są wszystkie zdobycze technologiczne, w celu poprawy jakości życia.

 

Myśląc o smart city nie zamykajmy się na samej technologii. Bo jeśli w danym mieście będzie zbyt wiele zakładów produkcyjnych, niemal na pewno pogorszy się jakość powietrza, spadnie jakość życia, a to też wyznaczniki smart city. Smart city to zrównoważony rozwój i poprawa jakości życia w mieście, jest 17 wskaźników, które stale się poprawia. Sposoby technologiczne do tej poprawy się dopasowuje – dodał Paweł Sokołowski.

 

Drugi dzień rozpoczęła konferencja, podczas której odbyły się m.in. dwa panele dyskusyjne. Pierwsza debata, w której wziął udział Adam Góral dotyczyła branży IT i tego, jak buduje ona potęgę miast. Rozmawiano np.: o tym, jak firmy konkurują o informatyków i na jakie kompetencje zwracają uwagę, a także co dają miastu firmy informatyczne i czy warto je mieć na swoim terenie. W panelu wzięli udział również m.in.: Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa, prof. Wojciech Walat, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.

 

Naszym wspólnym obowiązkiem jest dziś promocja informatyki. Otrzymuję często pytanie, dlaczego główną siedzibę firmy mamy w Rzeszowie. Przyznam szczerze, że nie rozumiem tego pytania. Tutaj się urodziłem i z tym miastem jestem związany. Nie wyobrażam sobie innego miejsca. Cieszę się, że możemy się tutaj razem spotkać – powiedział Adam Góral. My, Polacy musimy dzisiaj przeanalizować, w czym jesteśmy dobrzy. Nie możemy się wstydzić np. przemysłu meblarskiego i tym podobnych branż. Nasza fascynacja, że jak będziemy pracować w informatyce to będziemy bogaci i szczęśliwi nie jest do końca prawdziwa. Jestem dumny z osiągnięć Asseco, które rocznie ma zysk w wysokości 100, 120, 130 mln zł. Ale Microsoft ma zysk 22 mld. Władza w informatyce jest poza Polską. Szukanie sobie miejsca w tak konkurencyjnym świecie jakim jest branża IT jest trudne – dodał.

 

„Budujemy smart city” to temat drugiego panelu, w którym uczestniczył Paweł Sokołowski z Asseco Data Systems. Dyskutowano w nim m.in. o tym, jakie rozwiązania informatyczne wykorzystuje się w Polsce i na świecie, by budować inteligentne miasta. W debacie uczestniczyli również m.in. Marek Ustrobiński, Wiceprezydent Rzeszowa, Wojciech Materna, Informatyka Podkarpacka oraz Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni.

 

Technologia jest narzędziem, a celem poprawa życia. Bez technologii się nie obejdziemy, ale by ułatwiać sobie życie dużo zależy od naszej kreatywności i wiedzy. W naszym przypadku położyliśmy nacisk na transport publiczny. Bierzemy udział w programie elektromobilności. Widzimy, że zwiększa się zainteresowanie tym rodzajem transportu, choćby dlatego, że jest m.in. nowy tabor, są ogrzewane przystanki, elektroniczne tablice informacyjne, buspasy. Te wszystkie rozwiązania, które są dostępne powodują, że chęć z transportu miejskiego korzystamy częściej. Przesiadamy się z autobusów do aut przez co zmniejszamy się zanieczyszczenie – powiedział Marek Ustrobiński, Wiceprezydent Rzeszowa.

 

Potrzebna jest platforma zawierająca wszystkie smart obszary w mieście. Problemem jest jednak to, że trudno jest stworzyć taką platformę, zawierającą tak naprawdę wszystkie aspekty – Paweł Sokołowski. Na czym polega inteligencja miast? Na tym, że w mieście żyje się lepiej, że miasto rozwija się w zrównoważony sposób we wszystkich obszarach. Transport, parkingi, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe – tym wszystkim jesteśmy w stanie pomóc zarządzać. Platforma pozwala zbierać dane potrzebne do podejmowania szybkich, ale też i strategicznych decyzji dotyczących zarządzania miastem, ułatwia współpracę różnych jednostek miejskich i przepływ informacji. Np. dzięki monitoringowi zliczani są przechodnie. Te statystyki pomagają podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji, np. ścieżek rowerowych, dodatkowych miejsc parkingowych czy ścieżek dla pieszych – dodał.

 

Pełną relację z tegorocznej Pracowni Miast, której partnerem było Asseco można przeczytać na stronie Gazety Wyborczej:

Relacja z warsztatów

Relacja z paneli dyskusyjnych

Artykuł powiązany 1 – Gazeta Wyborcza Rzeszów

Artykuł powiązany 2 – Gazeta Wyborcza Rzeszów

 

Zobacz także