Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco dla krwiodawstwa

Asseco Poland z sukcesem wdrożyło rozwiązanie IBM Cognos Express do analityki oraz Big Data w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Wdrożenie systemu przyczyniło się do wzrostu liczby dawców o około 10 procent! To kolejny udany projekt Asseco po RCKiK Warszawa i RCKiK Łódź.

Pion Opieki Zdrowotnej Asseco Poland zakończył wdrożenie oprogramowania IBM do analityki biznesowej i predyktywnej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Bydgoszczy. Dzięki temu instytucja może planować skuteczniejsze akcje promujące krwiodawstwo. Zadaniem Asseco było dostarczenie oprogramowania wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową dostosowaną do wymagań klienta.  W ramach projektu zostały również zmapowane struktury baz danych dostępne w RCKiK, a także opracowano raporty wraz z pełną dokumentacją. Aktualnie Asseco wspiera samodzielną pracę użytkowników w Centrum nad bieżącymi analizami danych.

Wdrożone oprogramowanie to IBM Cognos Express – kompleksowe rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania, skierowane głównie do organizacji średniej wielkości. Ma ono strukturę modułową, w przypadku RCKiK został wdrożony komponent IBM Cognos Express Reporter, który pozwala m.in. na szybki dostęp do danych statystycznych oraz samoobsługowe generowanie raportów. W efekcie pracownicy RCKiK w Bydgoszczy mają pełną wiedzę na temat struktury krwiodawstwa w terenie podlegającym jego działalności, w tym informację na temat grup krwi, rozkładu wiekowego etc.
W Polsce krwiodawstwo opiera się na dawcach honorowych, czyli osobach, które oddają krew bezpłatnie. Jest ono realizowane przez sieć centrów, takich jak RCKiK w Bydgoszczy, które kwalifikują potencjalnych dawców, pobierają krew, przechowują ją i zaopatrują zakłady opieki zdrowotnej. Do ich zadań należy również realizowanie akcji promujących krwiodawstwo.

– Dzięki nowemu oprogramowaniu do przetwarzania danych jesteśmy w stanie nie tylko analizować je z perspektywy historycznej, ale również przygotowywać prognozy. Z punktu widzenia naszej placówki to bardzo istotna funkcjonalność, ponieważ pomaga nam w organizowaniu akcji promocyjnych i pozyskiwania krwi – mówi Jacek Południak z RCKiK w Bydgoszczy. – W efekcie wdrożenia, liczba zgłoszeń od krwiodawców wzrosła o około 10 procent – dodaje Południak.

Dzięki elementowi predykcyjnemu, RCKiK w Bydgoszczy może przewidzieć, w jakich miesiącach wystąpi większe zapotrzebowanie na krew, kiedy zgłosi się więcej dawców oraz kiedy podjąć odpowiednie działania promocyjne. Są też w stanie łatwiej zidentyfikować obszary lub osoby, które mają zostać objęte akcjami. Co ważne, zgromadzone dane i prognozy pozwalają na personalizację działań, m.in. na wysyłanie imiennych wiadomości SMS lub e-maili z zaproszeniami. Oprogramowanie dodatkowo wspiera pracę tzw. krwiobusów, czyli mobilnych punktów pobrań. Dzięki niemu pracownicy w wyniku analizy danych historycznych wiedzą kiedy i dokąd wysłać pojazdy a także analizują dane zebrane podczas ich wyjazdów.

 

Zobacz także