Rozwój firm a oferta banków – przyszłość bankowości korporacyjnej

Wg raportu Asseco „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości” duże przedsiębiorstwa myślą o rozwoju zarówno organicznym, jak i poprzez akwizycje. Ponad 2/3 firm widzi swoją przyszłość za granicą. Jak wpływa to na ofertę banków mówi Scott Solberg, Członek Zarządu, HSBC Bank Polska.

akwizycjeAsseco ABPAsseco EBPbankowość korporacyjnaBankowość korporacyjna dziś i w przyszłościHSBC Bank Polskaraportrozwój organicznyScott Solberg