Wspólny projekt Urzędu Gminy i Miasta Piaseczno oraz Asseco nagrodzony w konkursie „Innowacyjny Samorząd”

Projekt „Piaseczno – pierwsza gmina z e-doręczeniami” zajął 2. miejsce w kategorii „Gminy miejsko-wiejskie” w konkursie „Innowacyjny Samorząd”, którego organizatorem jest Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Urząd Gminy i Miasta Piaseczno we współpracy z Asseco jako pierwszy w Polsce uruchomił system e-doręczeń.  W pełni zautomatyzowano proces tworzenia decyzji podatkowych, eliminując konieczność ich drukowania w urzędzie. W efekcie zamiast paru tygodni zajmuje on teraz pojedyncze dni lub godziny. W projekcie zastosowano usługi PURDE (Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego), PUH (Powszechna Usługa Hybrydowa) oraz ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), co pozwoliło na sprawne dostarczenie 70 tys. decyzji podatkowych do mieszkańców.

W obliczu rosnących oczekiwań obywateli i wyzwań związanych z efektywnością administracji publicznej, Miasto Piaseczno zdecydowało się podjąć rewolucyjny krok w kierunku pełnej cyfryzacji korespondencji urzędowej. We współpracy z Asseco, które jest dostawcą systemu podatkowego wykorzystywanego w Urzędzie, wprowadzono rozwiązanie do obsługi korespondencji cyfrowej – MKO365. Umożliwia ono automatyzację i masową obsługę korespondencji.

Projekt był odpowiedzią na potrzebę zwiększenia efektywności pracy urzędu, poprawy bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia wyższego standardu obsługi mieszkańców. Wprowadzenie e-Doręczeń umożliwiło miastu nie tylko przyspieszenie procesu dostarczania decyzji podatkowych, ale również znaczącą redukcję kosztów związanych z tradycyjną wysyłką papierową. Ponadto, projekt był realizowany na prawie rok przed wprowadzeniem nowych przepisów prawnych, co pozwoliło miastu wyprzedzić oczekiwane wymogi i zająć pozycję lidera w dziedzinie innowacji samorządowych w Polsce – powiedział Jakub Buczyło, Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, Asseco Data Systems S.A.

W tym roku konkurs „Innowacyjny Samorząd” organizowany był już po raz piąty. Celem inicjatywy jest docenienie gmin, powiatów i województw za realizację nowatorskich projektów, mogących stać się inspiracją dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Najlepszych wybiera Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji Polskiej Agencji Prasowej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP.

doręczenia elektronicznee-doręczeniaInnowacyjny SamorządJakub BuczyłoPiasecznoProjekt „Piaseczno – pierwsza gmina z e-doręczeniami”