Przyszłością branży leasingowej jest digitalizacja

Branża leasingowa w Polsce ma już 25 lat. Z tej okazji firma doradcza PwC przygotowała dla Związku Polskiego Leasingu, największej i najstarszej organizacji zrzeszającej firmy leasingowe, raport podsumowujący ćwierć wieku funkcjonowania tego sektora w Polsce. W publikacji znalazły się m.in. opinie ekspertów związanych z branżą leasingu, na temat perspektyw rozwoju tego sektora w najbliższych latach. Jednym z nich jest Paweł Barchwic, Wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiadający za Obszar Oprogramowania dla Finansów, który tworzy rozwiązania IT dla firm leasingowych.   

Branża leasingowa ma wciąż bardzo duży potencjał digitalizacji. Po wprowadzeniu e-faktur, następnym krokiem powinno być upowszechnienie cyfrowej formy zawierania umów.

Zarówno firmy leasingowe, jak i regulatorzy tego rynku zgodnie przyznają, że cyfryzacja jest głównym czynnikiem jego dalszego rozwoju. W procesie leasingowym, etap sprzedaży jest obwarowany konkretnymi wymogami prawnymi, które stanowią pewną barierę.  Kodeks cywilny, w którym uregulowana jest umowa leasingu, wciąż nakazuje zachowanie formy pisemnej dla takiego dokumentu. Rozwiązaniem, które eliminuje to ograniczenie jest zawarcie umowy w sposób zdalny, podpisując ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który na mocy zarówno europejskich, jak i polskich przepisów jest równy prawnie podpisowi odręcznemu. Asseco jako jeden z polskich dostawców e-podpisu udostępnia dodatkowo mobilny e-podpis w chmurze, który można złożyć za pomocą smartfona, czy tableta z odpowiednią aplikacją, co dodatkowo ułatwia proces zawierania umów. Jesteśmy w związku z tym przekonani, że pełna digitalizacja leasingu jest możliwa w niedługim czasie.

Bardzo pozytywnie oceniam fakt, że na rynku coraz więcej umów zawiera się w formie elektronicznej. W czasach kiedy dużo mówi się o paperless i cashless, nowoczesne firmy mogą i powinny wdrożyć rozwiązania eliminujące konieczność codziennego drukowania setek dokumentów wymagających ręcznego podpisu.

Wszystko wskazuje na to, że popularność leasingu będzie w najbliższych latach rosła. Należy oczekiwać, że coraz więcej rodzajów  produktów i usług będzie finansowana w ten sposób – już nie tylko środki transportu, sprzęt IT, czy specjalistyczne urządzenia produkcyjne, ale nawet meble czy urządzenia AGD. Leasing może być atrakcyjniejszą formą finansowania wielu typów produktów ze względu na specyfikę tej branży. Firmy leasingowe w odróżnieniu od innych instytucji finansowych doskonale znają się bowiem na sprzęcie i na środkach trwałych, które finansują. Przy coraz większej popularności leasingu operacyjnego, wszystko co leasingują musi zostać przez nie dokładnie przeanalizowane w kontekście wartości końcowej i zagospodarowania środka po leasingu. W przypadku nietypowych sprzętów, jak na przykład wyspecjalizowane roboty, ta analiza może być istotną przewagą firm leasingowych.

Jednym z wyzwań dla leasingu będzie dostosowanie oferty do zmieniającej się gospodarki oraz szukanie nowych dróg dotarcia do klientów, których oczekiwania ewoluują. Nowe pokolenie, dla którego nowoczesne technologie są codziennością, niechętnie wiąże się umowami na kilka lat. To jest grupa nastawiona głównie na korzystanie z dóbr i usług, i to będzie ważnym czynnikiem dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Kierunkiem rozwoju w leasingu może być zatem większa elastyczność w zakresie długości trwania umowy.

Poprawa jakości życia i wygody mieszkańców miast poprzez elektronikę i sztuczną inteligencję to również istotne kierunki rozwoju dla branży leasingu. Proces ten jest na ogół bardzo kapitałochłonny. Miasta mające wpływy na mniej więcej stałym poziomie mogłyby korzystać z usług subskrypcyjnych typu „X-as-a-Service”, które mogą być zapewniane także przez firmy leasingowe. W ten sposób można dostarczyć wiele rodzajów udogodnień, od systemów rozliczania przejazdów komunikacją do samochodów miejskich zastępujących te prywatne, zostawiane na obrzeżach miast.

Wypowiedź Pawła Barchwica została opublikowana w raporcie „25 lat leasingu w Polsce. Od finansowej innowacji do finansowania polskiej innowacyjności”.

25 lat leasingu25 lat ZPLAsseco Data SystemsPaweł BarchwicPWCraport