Promujemy e-podpis na konferencji CommonSign

Tegoroczny temat wiodący Międzynarodowej Konferencji CommonSign Warsaw 2019 brzmiał „E-administracja i e-biznes w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”. Jednym z prelegentów tego wydarzenia był ekspert Asseco Data Systems, Andrzej Ruciński.

29 października 2019r. w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego NASK już po raz dziewiąty odbyła się  ekspercka konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania e-podpisu, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania. W związku z rosnącymi potrzebami rynku w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce główny nacisk w tej edycji został położony na współpracę tych dwóch grup.

Celem konferencji CommomSign jest wywołanie dialogu i wspólne budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. W spotkaniu corocznie biorą polscy i zagraniczni dostawców i produktów ze sfery usług zaufania, e-identyfikacji oraz cybersecurity oraz ich użytkownicy, a także przedstawicieli krajowej administracji centralnej i samorządowej.

W programie tegorocznej konferencji CommonSign znalazły się takie zagadnienia jak e-dowód, e-paragon, e-faktura, elektroniczna dokumentacja medyczna, a także Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Andrzej Ruciński, doradca Prezesa Asseco Data Systems przybliżył zagadnienie synergii, jaką można osiągnąć łącząc publiczne i komercyjne usługi zaufania.

„Dowód osobisty z warstwą elektroniczną czyli tzw e-dowód jest jednym z przykładów sytuacji, gdzie synergia publicznych i komercyjnych usług zaufania jest możliwa. Zawiera on w sobie certyfikat podpisu osobistego wraz danymi do składania podpisu, co daje możliwość składania e-podpisu w kontaktach z administracją, ale zawiera również przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z eIDAS, który daje nieograniczone możliwości zastosowania”

Andrzej Ruciński, doradca Prezesa Asseco Data Systems.

 

Andrzej RucińskiAsseco Data Systemsepodpispodpis elektronicznyusługi zaufania