Kompetencje miękkie w IT

Według National Soft Skills Association 85% sukcesów w pracy jest odnoszonych dzięki posiadaniu dobrze rozwiniętych kompetencji miękkich. Czy to dotyczy również branży IT? Jakich umiejętności potrzebują pracownicy IT, by sprostać oczekiwaniom biznesu? Jakie narzędzia mogą pomóc je rozwijać?

Praca w branży IT często wykracza poza kompetencje techniczne. Wymaga ona również rozumienia potrzeb biznesowych, generowania oryginalnych i optymalnych rozwiązań oraz kontaktu z klientem i umiejętności prezentowania swoich kompetencji. Ponadto automatyzacja i sztuczna inteligencja spowodują, że coraz większa część stanowisk będzie opierać się na umiejętnościach miękkich. Dzięki tym technologiom zadania wymagające jedynie twardych umiejętności będą coraz rzadsze. Kompetencje miękkie to bowiem uniwersalne umiejętności, które ułatwiają funkcjonowanie w otoczeniu zawodowym i współpracę z innymi, niezależnie od branży i profilu zawodowego. Są jednym z gwarantów najbardziej efektywnego wykorzystania kompetencji twardych.

Przychodzi biznes do IT…

… i oczekuje współpracy. Przede wszystkim liczy na to, że każdy z członków zespołu będzie rozumiał swoją rolę, okazywał przynależność do grupy, wspierał innych w działaniu, jak również okaże otwartość na sugestie i pomysły pozostałych uczestników. Liczy także na komunikatywność koleżanek i kolegów z obszaru IT. Ich umiejętność przekazania posiadanej wizji, rozwiązań, przedstawienia wyników swojej pracy, wyjaśnienia innym skutecznych rozwiązań w sposób zrozumiały i dostosowany do odbiorcy bez względu na to, czy komunikacja odbywa się w rozmowie twarzą w twarz, przez telefon, czy drogą mailową. W tej współpracy istotna jest również adaptacja i otwartość na zmiany, jednak przy zachowaniu asertywności, która ułatwia wyrażanie własnych opinii i poglądów, które mogą rzucić nowe światło na problemy oraz zagadnienia w danym projekcie.

Innowacyjnie i z inicjatywą

Nowe technologie w dużej mierze opierają się na innowacyjności. Szukanie rozwiązań o przewadze konkurencyjnej, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów oraz wychodzenie poza schematy, to podstawa. Innowacyjność wymaga inicjatywy – chęci do podejmowania wyzwań i umiejętności wykorzystania pojawiających się szans i możliwości, a następnie przekuwania pomysłów w działania. W tych działaniach czas gra dużą rolę, więc konieczne jest radzenie sobie ze stresem, krótkim czasem realizacji zadań, tempem pracy i wymaganiami klienta.

Jak rozwijać kompetencje miękkie?

Kluczowa jest rola menedżera, który ma duży udział w rozwoju pracownika oraz budowaniu w nim świadomość tej potrzeby. Wsparciem dla niego mogą być liczne narzędzia, które umożliwiają pozyskanie informacji na temat tego, jakie obszary u danej osoby rozwijać. Jednym z nich jest Development Center, które służy do oceny kompetencji pracowników i umożliwia zdobycie wiedzy, jaki tkwi w nich potencjał. Z kolei za pomocą badania Feedback360 pracownicy mogą dowiedzieć się, jak ich zachowanie i umiejętności są postrzegane przez innych i skonfrontować te opinie z własnymi spostrzeżeniami. Dodatkowo uzyskują informację, za co są cenieni i co jeszcze mogą zrobić, żeby zwiększyć komfort i efekt swojej pracy. Za pomocą Insights Discovery można natomiast wskazać indywidualny styl funkcjonowania członków zespołu, zrozumieć przyczyny ich zachowań, a następnie wypracować algorytm wspólnego działania. Na rynku dostępne są także testy, np. MTQ, który mierzy odporność psychiczną lub talentów Gallupa, który służy do określania naturalnych talentów. Zdefiniowanie predyspozycji i obszarów o największym potencjale, to jednak dopiero początek drogi rozwojowej pracownika, w której dużym wsparciem jest m.in. współpraca z coachem/mentorem. Stawiając odpowiednie pytania może on bowiem stymulować i prowadzić do zmiany oraz zachęcać do jak najlepszego wykorzystania własnych możliwości.

Paweł Bereś, Ekspert ds. Rozwoju i Szkoleń, Asseco Poland

Autor był prelegentem konferencji „Zarządzanie działem IT” zorganizowanej przez dziennik „Puls Biznesu”, Prowadził panel „Miękkie kompetencje w twardych technologiach – miły dodatek czy niezbędny element?”

kompetencje miękkiePaweł BereśPuls Biznesu