Kluczowe trendy dla sektora energetyki

Obecnie obserwujemy coraz częściej, że spółki z branży energetycznej poszerzają zakres oferowanych produktów i usług, także tych nie związanych z sektorem utility. Może być to na przykład sprzedaż usług konsultingowych czy ładowania pojazdów elektrycznych. To trend, który w najbliższym czasie zaobserwujemy w naszych miastach – podkreśla Jerzy Popowicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu Asseco Poland.

Jerzy Popowiczsektora energetyki