Klientocentryzm to jeden z pozytywnych skutków pandemii

O wyzwaniach stojących przed sektorem energetyki w najbliższych miesiącach, roli informatyki i chmurze, która usprawnia procesy zachodzące w firmach opowiada Paweł Piwowar, Wiceprezes Asseco Poland.

Jakie wyzwania stoją przed firmami energetycznymi w 2022 roku?

Wyzwania, z jakimi będą musiały zmierzyć się firmy energetyczne, są ogromne. Tym bardziej że na czas najbardziej dynamicznych zmian, które zaczęły się już w poprzednim roku, składa się szereg uregulowań związanych z CSIRE, nowelizacją Ustawy Mocowej, Ustawy OZE, czy też zmianą warunków bilansowania. W szczególnie trudnej sytuacji są i będą przedsiębiorstwa, które nie dokonały do tej pory centralizacji kluczowych systemów i będą musiały prowadzić ten proces równolegle. Jeśli koncern dystrybucyjny do dzisiaj nie ma jednego, zcentralizowanego systemu, to jest to ostatni dzwonek. W tym przypadku należałoby zdecydować się na samą migrację i centralizację danych, a budowanie nowego, docelowego systemu przenieść na spokojniejszy czas. Przy takich determinantach niezwykle ważna staje się bliska i efektywna współpraca pomiędzy biznesem, a IT, które ma doświadczenie w zakresie rynku energii i będzie w stanie wesprzeć zachodzące procesy.

Jak transformację branży wspiera informatyka?

Informatyka ma kluczowe znaczenie w procesach cyfryzacji branży energetycznej. Zapewnia rozwiązania, które porządkują rynek i powodują, że procesy mające miejsce w obszarze rozliczeń oraz obsługi klienta przebiegają sprawniej i są bardziej efektywne ekonomicznie. Wszystko to, w dłuższym okresie, pozwoli wynieść polską energetykę na wyższy poziom, dzięki wsparciu  optymalizacji kluczowych procesów operacyjnych niezbędnych w centralizacji usług, które prowadzą do podniesienia jakości obsługi, obniżają koszty, a docelowo sprawią, że ceny na rynku będą bardziej konkurencyjne.

Dlaczego budowa i wdrażanie systemów bilingowych jest takim wyzwaniem?

Chodzi przede wszystkim o względy ekonomiczne. Tworzenie od podstaw nowego systemu to potężne wyzwanie. Asseco AUMS (Asseco Utility Management Solution – red.) budowało przez wiele lat, pracowało nad nim ponad 250 osób, uczyliśmy się i teraz mamy produkt klasy światowej, który również eksportujemy. Ponadto budowa systemu to tylko jeden z elementów cyfrowej transformacji. Największym wyzwaniem jest migracja danych i ciągłe dostosowywanie rozwiązania oraz oprogramowania do nowych warunków. Wszystko to należy prowadzić z zachowaniem 100% ciągłości operacyjnej (sprzedaż, rozliczenia, obsługa), a dopiero wyłączenie starych systemów prowadzi do prawdziwego uporządkowania i daje korzyść ekonomiczną. Trzeba działać tak, aby nie utrzymywać jednocześnie nowego i starych systemów.

Chmura staje się odpowiedzią na potrzeby rynku?

Zdecydowanie tak. Chmura pozwala na zbieranie i przetwarzanie ogromnej ilości danych, do tego gwarantuje wysokie bezpieczeństwo, co jest niezwykle istotne, gdyż w dostępie do systemów nie może być przerw. Ponadto pozwala na pełną elastyczność, szybkie wprowadzanie zmian i dostosowywanie się do nowych taryf. To gotowe rozwiązania informatyczne, przy których nowoczesny system uruchamiany jest w ciągu kilku miesięcy. Odpowiedzią Asseco jest AUMS Portal Klienta. To rozwiązanie nowej generacji, przeznaczone dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić cyfrową komunikację z klientami, dystrybucję faktur i informacji związanych z rozliczeniem. System umożliwia prostą i intuicyjną interakcję sprzedawca-klient. Pozwala na integrację wszystkich usług na jednej platformie internetowej i zapewnia szybkie wdrożenie oraz wysoki poziom dostępności poprzez usługę w chmurze. Umożliwia kompleksowy wgląd w dane wszystkich produktów i usług oferowanych poszczególnym klientom na każdym urządzeniu, niezależnie czy jest to komputer, tablet, czy smartfon. AUMS Portal Klienta ma bardzo szeroki zakres funkcjonalności, które można dowolnie dobierać w zależności od potrzeb danego biznesu.

Więcej informacji o AUMS Portal Klienta na stronie: https://bit.ly/31igrBk

Rozmowa jest częścią wywiadu, który ukazał się na łamach Pulsu Biznesu.

AUMSAUMS Portal KlientachmuraenergetykaPaweł PiwowarPuls Biznesusystem billingowy