Jakie wygląda rozwój innowacji w bankowości korporacyjnej?

O tym, jakie rozwiązania powinny oferować banki, aby zapewnić klientom korporacyjnym komfort korzystania z produktów i usług – komentuje na łamach raportu „Bankowość Korporacyjna dziś i w przyszłości” Marek Brańka, Z-ca Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Dyrektor Departamentu Systemów Omnikanałowych w Asseco Poland. Raport jest dostępny do pobrania na stronach: ebp.asseco.com oraz abp.asseco.com. Partnerem projektu jest HSBC Bank Polska.

assecoAsseco ABPAsseco Advisory Banking PlatformAsseco EBPAsseco Enterprise Banking PlatformBankingbankowość korporacyjnaBankowość korporacyjna dziś i w przyszłościHSBC Bank Polskaklienci korporacyjniMarek Brańkaraport