Czy IoT znajdzie zastosowanie w branży ubezpieczeniowej?

Jedną z korzyści, jakie oferuje technologia IoT jest efektywne wykorzystanie danych o klientach, które są zbierane przez urządzenia w trybie rzeczywistym. W jakich jeszcze obszarach może znaleźć zastosowanie? Więcej na ten temat mówi Kamil Parzuchowski, Business Development Manager w Asseco Poland na łamach artykułu Gazety Bankowej.

loT może znaleźć szerokie zastosowanie w branży ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele w porównaniu np. z bankami dysponują zdecydowanie mniejszą liczbą informacji o swoich klientach, z którymi kontaktują się zazwyczaj raz w roku. Dokonując kalkulacji swoich produktów, opierają się głównie na danych historycznych. Na ich podstawie tworzą modele statystyczne, obliczając prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, a co za tym idzie – wypłaty odszkodowania. Choć jest to sposób obliczania składek, który funkcjonuje od zawsze, to właśnie w tym obszarze loT może zrobić rewolucję – powiedział Kamil Parzuchowski.

Ekspert Asseco wskazuje na konkretne rozwiązania informatyczne zaimplementowane przez ubezpieczycieli w Polsce. Chodzi o monitorowanie informacji o stylu oraz sposobie jazdy kierowcy.

Dzięki takim danym może się np. okazać, że młody kierowca, statystycznie uważany za bardzo „szkodowego”, jest znacznie bardziej rozważnym użytkownikiem drogi niż niejeden doświadczony uczestnik ruchu drogowego. W ten sposób mógłby płacić mniejszą składkę ubezpieczeniową niż dzisiaj. W ten sposób towarzystwo ubezpieczeniowe może na bieżąco analizować za-chowanie kierowcy na drodze i na tej podstawie aktywnie dostosowywać wysokość składki ubezpieczeniowej. Taki model ubezpieczenia jest też istotny z prewencyjnego punktu widzenia, ponieważ każdy, kto liczy pieniądze zastanowi się dwa razy, zanim mocniej wciśnie pedał gazu – dodał.

Wypowiedź ukazała się na łamach Gazety Bankowej, 1.10.2019 r., nr 10, str. 24.

Gazeta BankowaInternet of ThingsIoTKamil Parzuchowskiubezpieczenia