Cyfrowy rozwój sektora ochrony zdrowia. Jak nie zostać z tyłu?

Cyfryzacja, to termin, który od kilku lat bardzo często pojawia się w dyskusjach o ochronie zdrowia. Jest to pojęcie, które obejmuje nie tylko sprzęt informatyczny, ale przede wszystkim obsługę podstawowych procesów biznesowych. Co to oznacza dla placówek i jednostek medycznych? W jaki sposób mogą usprawnić procesy wewnętrzne i wejść na wyższy poziom świadczenia usług? Na te oraz inne pytania odpowiada Szymon Chamuczyński, Dyrektor Działu Produktów Masowych w Asseco Poland.

Jak Asseco rozumie cyfryzację ochrony zdrowia? Jakie technologie są tu kluczowe?

Od jakiegoś czasu obserwujemy, że cyfryzacja to już nie tylko usprzętowienie i elektroniczne obsłużenie podstawowych procesów biznesowych jednostek medycznych, ale podniesienie tego wszystkiego na wyższy poziom. Niezbędne jest tu zastosowanie nowych technologii, ponieważ tylko w ten sposób można zaspokoić rosnące potrzeby jednostek medycznych oraz pacjentów. To powoduje, że jednym z najsilniejszych obecnie trendów technologicznych jest chmura.

Czy można więc traktować chmurę, jako receptę na przyspieszenie cyfryzacji jednostek medycznych?

Zdecydowanie tak. Rzeczywistość, a w zasadzie rzeczywistość cyfrowa w jakiej funkcjonuje opieka zdrowotna to coraz więcej wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych, szybkości działania, sprawozdawczości on-lnie, wymiany informacji, czy łatwości obsługi systemów. Z drugiej strony użytkownicy oczekują tego, aby rozwiązania informatyczne w warstwie użytkowej były prostsze, bardziej przyjazne i szybsze w obsłudze. Połączenie tych dwóch obszarów sprawia, że „pod spodem”, czyli w warstwie niewidocznej dla użytkownika końcowego, stają się bardziej skomplikowane, a ich utrzymanie jest znacznie bardziej wymagające. Razem z tym rosną wymagania odnośnie sprzętu i zapewnienia ciągłości pracy.

Dlatego właśnie chmura będzie dziś dla wielu jednostek medycznych najlepszym wyborem. Głównie dlatego, że jej wykorzystanie pozwala w dużym stopniu przenieść odpowiedzialność na dostawcę usługi. Jeżeli dodamy do tego oszczędności związane brakiem konieczności utrzymywania własnych zespołów i w miarę krótki czas wdrożenia systemów w modelu SaaS, to nie ma wątpliwości, że to bardzo korzystna opcja.

O jakich konkretnie oszczędnościach możemy tu mówić?

Przewagą rozwiązań w modelu chmurowym jest brak konieczności rozwoju lub budowy własnej infrastruktury informatycznej. Nie ma też potrzeby zatrudniania dodatkowych osób do jej obsługi, co nie jest bez znaczenia biorąc pod uwagę sytuację na rynku związaną z rekrutacją specjalistów IT. Nawet w skali jednego projektu są znaczące oszczędności, które jednostki mogą przeznaczyć na inne cele.

Dostęp do usług chmurowych jest rozliczany w formie abonamentowej. Wybierając np. ofertę EDM od Asseco czy Chmury dla zdrowia klient nie ponosi dodatkowych opłat związanych np. z liczbą indeksowanych, przechowywanych, udostępnianych i pobieranych dokumentów. Płaci tylko za pakiet, z którego korzysta i zawsze może liczyć na wsparcie naszych ekspertów. Dzięki temu też łatwiej planuje  wydatki, bo wie jakich kosztów może się spodziewać. Nie ma tu żadnych niespodzianek. A to tylko część korzyści, których jest znacznie więcej.

Co w takim razie dodatkowo zyskują jednostki medyczne dzięki chmurze?

Przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Chodzi tu nie tylko o zasoby informatyczne, ale też dane pacjentów. Ma to szczególne znacznie właśnie teraz, gdy stale rośnie liczba ataków hackerskich, również tych wymierzonych w jednostki medyczne. Dlatego przykładamy dużą wagę do tego aspektu. Nie tylko bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji medycznej, ale gwarantujemy naszym klientom stały dostęp do repozytorium EDM. Zapewniamy też pełną zgodność z RODO. Co ważne, w tym przypadku również bierzemy na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą, która nie jest obciążona dodatkowymi opłatami. To wszystko sprawie, że nasi klienci zyskują 100% gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych.

Z EDM w chmurze korzysta coraz większa grupa Waszych klientów. Jakie kolejne rozwiązania Asseco będą dostępne w modelu SaaS?

Nasze nowe rozwiązania są zawsze odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, którzy od jakiegoś czasu szukali dodatkowych narzędzi kontaktu z pacjentami. Tak właśnie powstała usługa eAnkiety, której podstawowym zadaniem jest bezpieczna obsługa procesu zbierania różnego rodzaju informacji od świadczeniobiorców. Podkreślam – w bezpieczny sposób, bo bardzo często mogą to być informacje o stanie zdrowia, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce.

Wysoki poziom ochrony danych osiągnęliśmy poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów szyfrowania i ścisłej integracji usługi eAnkiety z oprogramowaniem mMedica. O ile sama usługa udostępniana jest za pośrednictwem chmury, o tyle powiązanie konkretnych danych z pacjentem odbywa się na poziomie oprogramowania jednostki medycznej. Oznacza to, że nawet dostawca usługi nie wie, które informacje dotyczą którego pacjenta.

Czym dokładnie są eAnkiety? Jakie możliwości daje usługa?

W skrócie można powiedzieć, że eAnkiety to narzędzie dla gabinetów i poradni lekarskich, które pozwala na przygotowywanie, wysłanie i zebranie informacji z różnego rodzaju ankiet, czy też akcji ankietowych. Całość realizowana jest w pełni online, a zastosowań tego rozwiązania jest naprawdę wiele. Może to być zarówno jednorazowy wywiad widoczny na wizycie i dołączany do dokumentacji medycznej pacjenta, jak również ankiety dotyczące kwalifikacji na określone usługi, programów profilaktycznych, badań przesiewowych, czy też satysfakcji ze świadczonych usług.

Tu jednostka decyduje w jaki sposób chce przeprowadzić ankietę. Może zrealizować je zbiorczo np. wśród pacjentów w określonym wieku, albo wysyłać powiadomienia do jednego określonego świadczeniobiorcy z poziomu rejestracji w poradni.

Co daje jednostkom medycznym taki sposób pozyskiwania informacji? Jak konkretnie przekłada się to na ich działalność?

Wczesne i usystematyzowane zebranie informacji realizowane np. w wywiadach przed wizytą redukuje czas na obsługę komputera w gabinecie. Odpowiedzi jakich udziela pacjent mają też większą wartość, bo są dokładniej przemyślane. Wypełniając ankietę w domu ma on więcej czasu na jej uzupełnienie. Może np. dokładnie sprawdzić przyjmowane wcześniej leki, dzięki czemu lekarz otrzyma bardziej rzetelną informację ułatwiającą postawienie właściwej diagnozy.

Musimy też pamiętać, że dzisiaj pacjenci coraz bardziej świadomie wybierają przychodnię i lekarza, z którego pomocy chcą skorzystać. Dlatego skuteczne narzędzie, które pozwoli zbadać ich satysfakcję ze świadczonych usług daje wiele cennych odpowiedzi na temat sposobu działania jednostki czy realizacji poszczególnych procesów. Ułatwia też podejmowanie lepszych, bardziej trafionych decyzji dotyczących świadczenia usług medycznych. Często to właśnie niewielkie zmiany pozwalają na usprawnienie obsługi pacjenta i niejednokrotnie przyczyniają się do obniżenia kosztów, czy też zmniejszenia obciążenia personelu.

Chmura dla ZdrowiaeankietyEDMEDM w chmurzemMedicaSzymon Chamuczyński