Cyfrowy bank w 6 dni! Budować czy remontować? – Asseco Banking Forum 2020

Stary i uniwersalny dylemat: budować czy remontować, uzyskuje obecnie nowy wymiar i nowe znaczenie. Jak szybko można dziś stworzyć bank cyfrowy i jak należy go rozumieć? Czy bank cyfrowy i transformacja cyfrowa znaczą ciągle to samo? Czy wciąż możemy sobie pozwolić na pięcio, siedmioletnie programy transformacji cyfrowej, skoro bardzo krótki czas realizacji koniecznej zmiany stał się warunkiem przetrwania? To jedne z głównych zagadnień, które zostaną poruszone podczas tegorocznej konferencji Asseco Banking Forum 2020. Wydarzenie odbędzie się online 6 października 2020 r.

Konsolidacja rynku bankowego, wejście nowych graczy – fintechów i środowisko niskich stóp procentowych ukształtowały w ostatnich latach warunki funkcjonowania sektora finansowego. W tym roku do wymienionych czynników doszedł jeszcze jeden – niepewność i nieprzewidywalność najbliższej przyszłości, związana z pandemią koronawirusa i jej skutkami zarówno społecznymi, jak i ekonomicznymi. Wymusza to na bankach ponowne rozstrzygnięcie znanych już wcześniej dylematów. Różnica jest taka, że tym razem, nie chodzi o większą czy mniejszą efektywność na skutek podejmowanych decyzji. Teraz może to zadecydować o ich przetrwaniu – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland.

Więcej informacji o konferencji oraz agenda na stronie wydarzenia: https://bankingforum.asseco.com/

ABFABF2020ACIAdam GóralAsseco Banking ForumAsseco Banking Forum 2020Asseco BooXAsseco Customer IntelligenceBank out of the BoxBooXMarek Lulek