Chmura pomaga rozwijać biznes w trudnych czasach

Migracja do chmury to jeden z najważniejszych obecnie trendów w biznesie. Impulsem do działania może być konkretna potrzeba w organizacji, taka jak: zwiększenie mobilności, uruchomienie nowego systemu czy wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Obszary, które zostają zagospodarowane technologią chmurową, cechują się większą odpornością na zmiany. Usługi chmurowe pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie kosztami i zapewniają znacznie szerszy wachlarz możliwości związanych z mobilnością biznesu.

Dlaczego chcemy być coraz bardziej cyfrowi?

Opublikowany w marcu raport Asseco Data Systems „Biznes w erze paperless” wskazał na istotne znaczenie chmury w procesie transformacji cyfrowej. Opierając się na technologii chmurowej, planowano rozwój biznesów w nadchodzących latach. Możemy stwierdzić, że to, co jeszcze do niedawna było planem na lata, dziś stało się realną potrzebą chwili. Co więcej, od umiejętności adaptacji polskich przedsiębiorców do nowej rzeczywistości w dużej mierze będzie zależało tempo rozwoju naszej gospodarki.

Chmura kluczem do transformacji

Chmura to znacznie więcej niż mobilność, choć ta nabrała dziś wyjątkowego znaczenia. To głównie elastyczność i zwinność działania w przestrzeni biznesowej. Właśnie te cechy będą nabierać szczególnego znaczenia w nadchodzących miesiącach. Firmom, które swoją podróż przez transformację cyfrową rozpoczęły wcześniej, należą się gratulacje i podziękowania od nas wszystkich. Biorą one na siebie ciężar utrzymania w ruchu naszej gospodarki w tym trudnym okresie. Przedsiębiorcy, którzy odkładali modernizację swoich biznesów, na pewno będą rozważać zmianę priorytetów.

Od czego zacząć?

Aby sprawnie przeprowadzić proces transformacji, trzeba przygotować organizację do nowych wyzwań i unikać negatywnego wpływu na kluczowe obszary biznesowe w tym okresie. Warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych partnerów i wysokiej klasy specjalistów zatrudnianych przez czołowych dostawców usług IT. Wiedza organizacji na temat procesów biznesowych połączona z kompetencjami i doświadczeniem zewnętrznego partnera dają gwarancję osiągnięcia założonych celów w optymalnym czasie, a to dla wielu podmiotów będzie miało krytyczne znaczenie.

Jak chmura wspiera przedsiębiorstwa?

Usługi chmurowe zapewniają firmom wiele korzyści: gwarantują bezpieczeństwo, obniżają koszty, ograniczają konieczność utrzymywania infrastruktury IT. Chmura znacznie usprawnia pracę, bo aplikacje i dane są dostępne z każdego urządzenia podłączonego do sieci, niezależnie od lokalizacji. Nie mniej ważna jest skalowalność rozwiązań chmurowych umożliwiająca dopasowanie infrastruktury, a co za tym idzie, kosztów bieżących potrzeb organizacji. Poczta elektroniczna, praca grupowa i cały szereg związanych z nią narzędzi to w Polsce najbardziej popularna grupa usług chmurowych, choć mamy sporo do nadrobienia, porównując się do dojrzałych rynków europejskich.

„Firmom, które swoją podróż przez transformację cyfrową rozpoczęły wcześniej, należą się gratulacje i podziękowania od nas wszystkich. Biorą one na siebie ciężar utrzymania w ruchu naszej gospodarki w tym trudnym okresie. Przedsiębiorcy, którzy odkładali modernizację swoich biznesów, na pewno będą rozważać zmianę priorytetów.”

Marcin Lebiecki, Dyrektor Pionu Usług Cloud w Asseco Data Systems

Klienci chmury często korzystają też z usług zapewniających zachowanie ciągłości działania na wypadek katastrofy DRaaS (Disaster Recovery as a Service). Rozwiązania tego typu pozwalają wdrażać zabezpieczenia umożliwiające szybkie uruchomienie w chmurze kluczowych procesów biznesowych. Do niedawna takie usługi były dostępne tylko dla największych podmiotów na rynku.

W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie firm rozwiązaniami zapewniającymi cyfrowy obieg dokumentów. Takie systemy, oparte na technologiach chmurowych i wspierane usługami podpisu elektronicznego, wpisują się w coraz bardziej widoczny na rynku trend bycia paperless.

Powyższe przykłady stanowią jedynie niewielką część najbardziej popularnych usług chmurowych. Realna transformacja cyfrowa zaczyna się zawsze od konkretnej potrzeby danej organizacji, a chmura to w obliczu tych potrzeb zestaw bardzo zaawansowanych narzędzi, który w odpowiednich rękach pozwala osiągać niesamowite efekty.

 

Artykuł ukazał się w kwietniowym magazynie „Computerworld”.

Asseco Data Systemschmuracloudcloud by AssecoMarcin Lebiecki