Centralnie czy lokalnie?

Jednym z głównych celów cyfryzacji służby zdrowia jest umożliwienie efektywnego przepływu informacji o pacjencie pomiędzy administracją państwową, jednostkami medycznymi i samym pacjentem. Efektem tego jest promowany przez instytucje publiczne centralny model gromadzenia danych, w którym państwo zbiera wszystkie informacje w jednym punkcie, za pomocą jednego rozwiązania i udostępnia je w jeden określony sposób. Ma to oczywiste zalety, ale i wady, np. wysokie koszty jednostkowe związane z utrzymaniem wielkich centrów danych i zespołów serwisujących. Pojawia się również kwestia tego, czy taka agregacja informacji nie koliduje z prawem do prywatności. Na drugim biegunie mamy modele lokalne, zdecentralizowane, w których dane są przechowywane w miejscu ich wytworzenia, a udostępniane są tylko te informacje, które aktualnie są potrzebne. Tutaj niestety pojawia się problem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i stałej dostępności do informacji, ponieważ przykładowo jednoosobowa poradnia nie zawsze ma środki, wiedzę i zaplecze techniczne, aby przeciwdziałać cyberzagrożeniom lub przechowywać dane na dyskach przez wiele lat. Jaki w takim razie obrać kierunek?

Złotym środkiem będzie hybryda obydwu podejść. Wychodząc z takiego założenia w Asseco integrujemy swoje oprogramowanie z centralnymi rozwiązaniami Centrum eZdrowia, dostarczając jednocześnie całą gamę produktów wspierających pojedyncze instalacje. Integrujemy się zatem z „Chmurą dla zdrowia”, która jako repozytorium dokumentacji medycznej daje naszym klientom wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych, a z drugiej strony zapewnia systemom centralnym dostęp do informacji 24/7/365 dni w roku. Nasze aplikacje mobilne dla pacjentów, np. Informacje Medyczne, pozwalają im wymieniać się informacjami z jednostkami medycznymi. Instalujemy e-rejestracje oraz narzędzia wymiany danych z oprogramowaniem innych firm obecnych w szpitalach i poradniach.

Zdajemy sobie także sprawę, że już niedługo rosnąca ilość danych nie pozwoli ich analizować bez wsparcia sztucznej inteligencji czy bez specjalistycznych narzędzi dedykowanych poszczególnym grupom zawodowym. Stąd intensywnie pracujemy nad różnego rodzaju pulpitami agregującymi informacje, rozwijamy usługi chmurowe oraz rozwiązania mobilne dla specjalistów medycznych. Należy podkreślić, że wszystkie te rozwiązania w coraz większym stopniu powinny sięgać do zasobów centralnych, gromadzonych przez państwo. Pozwoliłoby to na ich bezpieczne i efektywne wykorzystanie zgodnie z oczekiwaniami pacjentów oraz pracowników medycznych. Stąd tak ważna jest większa otwartość państwa na współpracę z firmami informatycznymi i wspierającymi ich specjalistami medycznymi.

Szymon Chamuczyński, Dyrektor Działu Produktów Masowych, Asseco Poland

Komentarz ukazał się w dzienniku „Puls Biznesu”, 17.01.2022 r.

Chmura dla ZdrowiaOchrona zdrowiaPuls BiznesuSzymon Chamuczyńskizdrowie