Bank w chmurze – pomysł na trudne czasy

Jakie rozwiązania chmurowe są dostępne dla banków spółdzielczych? Jakie regulacje prawne wiążą się z tą technologią? Czy stanowi ona odpowiedź na sytuację, panującą obecnie na lokalnym rynku finansowym? M.in. te zagadnienia zostały poruszone na e-konferencji „Chmura obliczeniowa w bankowości spółdzielczej”, która odbyła się 22 maja br. Było to drugie spotkanie w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

W wydarzeniu wzięli udział, m.in. przedstawiciele Związku Banków Polskich, Komisji Nadzoru Finansowego, banków spółdzielczych, jak również dostawców usług, w tym Asseco, którego ekspert zaprezentował nowe rozwiązanie Asseco BooX (Bank out of the Box).

Bank w chmurze to nasz pomysł na trudne czasy – powiedział Andrzej Nowakowski Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych, Asseco Poland. Teraz każdy biznes potrzebuje więcej pewności, a tę jest w stanie zapewnić właściwie implementowane rozwiązanie chmurowe. Udostepnienie Asseco BooX w modelu SaaS pozwoli
z jednej strony na zapewnienie przewidywalności kosztów, ponoszonych przez instytucję finansową, z drugiej zaś umożliwi uwolnienie zasobów infrastrukturalnych i ludzkich samego banku, które można wykorzystać w bardziej efektywny sposób, chociażby oferując nowe produkty swym klientom
– dodał.

Asseco BooX to w pełni funkcjonalna platforma technologiczna zaopatrzona w usługi i procesy. Jest przygotowana na szybką integrację z dostawcami usług i nowych rozwiązań oczekiwanych przez banki.

Organizatorami spotkań w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej są Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznik Finansowy BANK. Asseco jest partnerem generalnym wydarzenia.

Andrzej NowakowskiAsseco BooXBank out of the BoxBanki SpółdzielczeForum Technologii Bankowości SpółdzielczejFTBS