Asseco wprowadza AUMS Market Connector dla podmiotów rynku energii

Przed branżą energetyczną stoi wiele wyzwań, na które ma wpływ stale rosnąca potrzeba digitalizacji sektora. Szereg zmian prawnych związanych z powołaniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) powoduje, że systemy obsługi klienta i zarządzania danymi pomiarowymi czeka dynamiczny i skomplikowany rozwój. AUMS Market Connector jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku.

AUMS Market Connector (AUMS MC) to rozwiązanie, które umożliwia integrację systemów dziedzinowych podmiotów rynku energii z CSIRE w celu automatyzacji realizacji procesów biznesowych. Rozwiązanie Asseco będzie zapewniać dwukierunkową komunikację z systemem CSIRE wdrażanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Jako wieloletni partner sektora energetycznego zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nim stoją w związku z uruchomieniem CSIRE. Ogromny zakres wymiany danych i stosunkowo krótki okres, jaki ustawodawca przewidział na dostosowanie systemów sprawił, że podjęliśmy decyzję o budowie rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo ciągłości działania naszych klientów. Nowy produkt AUMS Market Connector, stanowić będzie centralny punkt wymiany danych z CSIRE, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, niezawodności, z pełną kontrolą i monitoringiem realizowanych procesów – podkreśla Mariusz Zieliński, Kierownik Obszaru Projektowego, Asseco Poland.

Rozwiązanie Asseco jest tworzone z myślą o wszystkich uczestnikach rynku energii, na których spoczywać będzie obowiązek komunikacji z CSIRE, tj. sprzedawcach, podmiotach odpowiedzialnych za bilansowanie oraz przedsiębiorstwach dystrybucji energii. Dodatkowo wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw obrotu mediami, zapewni automatyzację wymiany danych z operatorem dystrybucji gazu ziemnego zgodnie ze standardem EDIFACT.

„AUMS MC stanowi okno na świat dla przedsiębiorstw obrotu oraz dystrybucji energii. System zapewni jeden punkt bezpiecznej komunikacji z rynkiem, znacząco redukując zasoby potrzebne do obsługi masowych procesów wymiany danych. System poprzez otwarte API umożliwi naszym klientom włączanie w te procesy nowych rozwiązań od różnych dostawców przy utrzymaniu pełnej kontroli nad ich realizacją z poziomu jednego pulpitu administratora” – dodaje Mariusz Zieliński.

System dostępny jest w 2 podstawowych wariantach, zarówno w modelu On premise, jak i SaaS:

  • AUMS Market Connector Seller
  • AUMS Market Connector Distributor

Więcej o rozwiązaniu: https://aums.asseco.com/pl/produkty/aums-market-connector/

AUMSAUMS Market ConnectorenergetykaMariusz Zielińskisektor energetyczny