Asseco rozwija systemy dla banków spółdzielczych

Eksperci Asseco, firmy będącej czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych dla sektora bankowości spółdzielczej, podsumowali dotychczasowe zmiany w oferowanych systemach oraz przedstawili plany ich rozwoju. Prezentacja odbyła się w ramach webinarów zorganizowanych w połowie września br., w których udział wzięli przedstawiciele banków spółdzielczych.

Asseco stale pracuje nad rozwojem dostarczanych rozwiązań, tak aby zachować wysoki poziom ich konkurencyjności i dynamicznie odpowiadać na zmiany rynkowe oraz potrzeby banków. Eksperci firmy na bieżąco monitorują oczekiwania klientów, które są zgłaszane podczas rozmów oraz badań ankietowych.

System przyjazny dla użytkownika

Postępująca cyfryzacja sprawia, że coraz więcej klientów banków korzysta z bankowości elektronicznej, w tym mobilnej. Oznacza to, że instytucje finansowe, powinny zadbać nie tylko o swoją ofertę usług w tych kanałach, ale również o wygląd, użyteczność i sposób działania rozwiązań udostępnianych klientom. Obecnie dla użytkowników bardzo ważne jest, aby system był m.in. intuicyjny i łatwy w obsłudze. Stąd tak ważny staje się obszar UX (User Experience). Asseco, bazując na licznych badaniach oraz najnowszych trendach, wdrożyło nowy UX dla osób fizycznych oraz mikroprzedsiębiorców w ramach systemów oferowanych w Centrum Usług Internetowych (CUI). Zmodyfikowało także proces logowania do aplikacji mobilnej, dzięki czemu przebiega on szybciej. Ponadto banki za pośrednictwem CUI uzyskały dostęp do systemu antyfraudowego – Asseco FDS (Fraud Detection System). Z kolei w najbliższych miesiącach będą mogły skorzystać z platformy ubezpieczeń oraz platformy walutowej, co da możliwość otwarcia rachunku walutowego w bankowości elektronicznej i korzystania z kantora wymiany walut. W tym roku Asseco udostępni również w ramach Centrum Usług Internetowych dla klientów banków spółdzielczych opcję skorzystania z usług  wykorzystujących technologię VoiceBot.

Raporty zarządcze w banku spółdzielczym

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja rynkowa, w tym w obszarze bankowości, sprawia, że zarząd banku oczekuje na bieżąco pełnej i aktualnej informacji z obszaru sprzedaży oraz aktywności  użytkowników w kanałach zdalnych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Asseco opracowuje dla banków spółdzielczych narzędzie Asseco Data Analytics, które przygotowuje raporty zarządcze.

Informacje związane z zarządzaniem operacyjnym bankiem zebrane są w postaci gotowych raportów zarządczych, których celem jest ułatwienie monitorowania bieżącej sytuacji na poziomie całej organizacji i w poszczególnych jednostkach banku. Udostępnione raporty pomagają w dostosowywaniu działań do zmieniających się warunków rynku oraz preferencji klientów.

Zapraszamy na webinary

Podsumowanie wszystkich tegorocznych zmian w oferowanych systemach oraz dalszych planów eksperci Asseco zaprezentowali podczas bezpłatnych webinarów, które odbyły się w połowie września br. Planowane są kolejne wydarzenia dedykowane przedstawicielom banków spółdzielczych.

Asseco FDSbank spółdzielczyBanki SpółdzielczeCentrum Usług InternetowychFDSvoicebot