Asseco partnerem „Forum e-Zdrowia”

„Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia” stanowiła temat przewodni 5. edycji międzynarodowego „Forum e-Zdrowia”, które odbyło się online w dniach 17-19 listopada br. W trakcie spotkania eksperci rozmawiali o wpływie pandemii na sektor opieki zdrowotnej oraz szansach i zagrożeniach z jakimi wiąże się nowa rzeczywistość, w której teraz funkcjonujemy. Jednym z prelegentów spotkania był Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland, który wziął udział w dyskusji pt. „Kluczowe aspekty przełomu i ich implikacje”.

Przedstawiciel Asseco w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że cyfrowa transformacja, dodatkowo przyspieszona przez pandemię, oznacza konieczność zmiany podejścia i wykorzystania nowych narzędzi w realizacji projektów w obszarze zdrowia. Jako przykład podał sytuację, kiedy okazało się, że wyniki testów na koronawirusa nie są prawidłowo raportowane. Było to wynikiem tego, że w szpitalach wykorzystywane są różne systemy informatyczne, dla których nie ma jednolitego standardu raportowania.

Trzeba odrzucić stare przyzwyczajenia oraz stworzyć nowe kanały komunikacji, nowe miejsca konsultacji, które będą skutkowały szybkimi decyzjami i wdrożeniami. To samo dotyczy szpitali prywatnych, gdyż dosyć późno zdecydowaliśmy się na pełną współpracę sektora publicznego z prywatnym – powiedział Krzysztof Groyecki. W czasach pandemii konieczne jest centralne zarządzanie, konieczne są zdecydowane decyzje, jednak nie będzie to możliwie w sytuacji, kiedy korzystamy z kilku różnych systemów obiegu informacji i nie posiadamy odpowiednich narzędzi – dodał.

Pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na większość sektorów gospodarki. Okazuje się jednak, że w obszarze opieki zdrowotnej, który jest jednym z najbardziej obciążonych jej efektami nie zatrzymała dotychczasowych projektów.

Pandemia nie zdołała zatrzymać wdrożeń systemów informatycznych w szpitalach. Asseco od marca uruchomiło nowe rozwiązania w 20 szpitalach oraz przeniosło dane z poprzednio wykorzystywanych systemów. Udało się w kilkunastu placówkach wdrożyć system telekonsultacji i portale dla pacjentów, gdzie otrzymują oni informacje o przeprowadzonych badaniach w tym samym czasie co lekarz prowadzący. To pokazuje, że pandemia nas nie pokonała, za to jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, żeby wyciągnąć z niej wnioski – podsumował.

Asseco jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, ok. 40% przychodni i gabinetów lekarskich, a także jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz uzdrowiska. W ofercie Asseco znajdują się: kompleksowy pakiet systemów informatycznych – Asseco Medical Management Solutions (AMMS), rozwiązanie mMedica oraz aplikacje mobilne dla pacjenta: Apteczka Domowa, Informacje Medyczne i Moje Pomiary.

Apteczka DomowaForum e-ZdrowiaInformacje MedyczneKrzysztof GroyeckimMedicaMoje Pomiary