Asseco Paperless Forum – Moda czy nieuchronna rewolucja?

Asseco Paperless Forum, które odbędzie się 10 marca 2020 r w Warszawie, to wydarzenie, na które zaprosiliśmy ekspertów świata cyfrowego. Wspólnie z nimi będziemy starali się odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących rozwiązań i technologii takich jak: Paperless, 5G, eID, IoT. Jaki naprawdę wpływ na globalną gospodarkę mają te coraz częściej przewijające się w mediach i naszych rozmowach hasła? Jak się ze sobą łączą? Czy mogą bez siebie istnieć? Czy są jeszcze obszary, których nie dotknęła cyfryzacja? Na co musimy się przygotować, a w co warto zainwestować?

Więcej informacji o konferencji oraz agenda na stronie wydarzenia: biznesbezpapieru.pl

Andrzej DopierałaAsseco Paperless ForumBiznes bez papieru