Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

6,7 mld zł przychodów i wzrost zysków w kluczowych obszarach – wyniki Grupy Asseco po trzecim kwartale 2018 roku

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa Asseco osiągnęła wzrost przychodów i zysku operacyjnego we wszystkich segmentach działalności. Przychody Grupy wyniosły 6,7 mld zł, z czego 82% pochodziło ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych. Zysk operacyjny osiągnął poziom 558,7 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 235 mln zł. W Polsce motorem wzrostów był sektor bankowy oraz sprzedaż produktów do zagranicznych klientów. Grupa umocniła także swoją pozycję w USA, dzięki akwizycjom zrealizowanym przez Formula Systems.

Wyniki finansowe Grupy Asseco za pierwsze trzy kwartały 2018 roku nie są wprost porównywalne z analogicznym okresem zeszłego roku. W sierpniu 2017 roku Asseco sprzedało część udziałów w Formula Systems. Zanotowało wówczas rekordowy zysk netto, ale z drugiej strony w sierpniu i wrześniu sprzedaż oraz zysk operacyjny wypracowany przez izraelską Grupę nie były konsolidowane. W październiku 2017 roku Asseco odzyskało kontrolę nad Formula Systems i od tamtego czasu ponownie uwzględnia jej przychody i wyniki na poziomie operacyjnym. Zakładając, że Formula Systems byłaby konsolidowana w całym trzecim kwartale poprzedniego roku, a więc doprowadzając wyniki do porównywalności, przychody Grupy wzrosły o 6%, podobnie jak sprzedaż oprogramowania i usług własnych. Z kolei zysk operacyjny był wyższy o 23%.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku rozłożyły się na przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 40% oraz administrację publiczną – 21%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Grupa Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).
Przez pierwsze trzy kwartały tego roku cieszyły nas wyniki, jakie osiągnęliśmy w sektorze bankowości w Polsce – przychody w tym obszarze wzrosły o 8%. Wpłynął na to między innymi konsekwentny rozwój sprzedaży naszych produktów bankowych za granicą. Na uwagę zasługuje także wzmocnienie obecności Grupy Asseco na międzynarodowych rynkach. Spółki z Grupy Formula Systems zwiększyły sprzedaż, a także dokonały ciekawych akwizycji w Izraelu i USA. Przychody w segmencie Asseco International wzrosły o 16%, w dużej mierze dzięki dynamicznemu rozwojowi w Europie Południowo-Wschodniej, szczególnie w obszarze płatności. Ponadto, Asseco Central Europe osiągnęło istotnie większą sprzedaż, między innymi dzięki włączeniu do Grupy firmy Macrologic, CEIT i DWC Slovakia – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Fundamentem działalności i strategii rozwoju Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym okresie wyniosła ponad 5,5 mld zł. Stanowi to 82% przychodów ogółem. Ponadto, Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W listopadzie 2018 r. portfel zamówień wyniósł 8,8 mld zł i był wyższy o 6% w stosunku do zeszłego roku (zakładając konsolidację wyników Formuli Systems w całym trzecim kwartale 2017 r.).

Zobacz także