Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco CSE

Asseco w gronie spółek zakwalifikowanych do indeksów FTSE Russell

Asseco Poland znalazło się wśród 37 polskich firm, które weszły do grona spółek notowanych w ramach indeksów rynków rozwiniętych FTSE Russell.

Globalna agencja indeksowa FTSE Russell przed rokiem ogłosiła decyzję o zmianie klasyfikacji Polski z krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych. Dzięki temu znaleźliśmy się w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Decyzja ta weszła w życie 24 września 2018 r.

Do indeksów FTSE Russell benchmarkują się wiodące światowe fundusze inwestycyjne. Kwalifikacja wiąże się z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE grupujących spółki z rynków rozwijających się do indeksów spółek z rynków rozwiniętych.

Lista 37 polskich spółek, które weszły w skład indeksów rynków rozwiniętych została opublikowana 25 sierpnia 2018 r. Asseco Poland według przypisanej przez FTSE Russel kategorii wielkości znalazło się w gronie spółek small cap.