Trusted Economy Forum – nowa odsłona Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego

Trusted Economy Forum jest nową odsłoną największej w Europie konferencji poświęconej elektronicznym usługom zaufania – Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego. Nowe wydarzenie zwiększy zasięg geograficzny, a w agendzie pojawią się zagadnienia związane z globalną gospodarką cyfrową. Tematem przewodnim będzie „Proces, podpis, identyfikacja – podstawa jednolitej i zaufanej gospodarki światowej”. Trusted Economy Forum odbędzie w dniach 8-9 czerwca w formule hybrydowej.

Organizatorzy Trusted Economy Forum chcą spojrzeć na temat usług zaufania przez pryzmat nie samego narzędzia, ale jego wpływu na budowanie biznesu, procesów administracyjnych i całej gospodarki cyfrowej. W nowej cyfrowej rzeczywistości bezpieczeństwo procesów powinno opierać się głównie na usługach zaufania, w tym na podpisie elektronicznym i elektronicznej identyfikacji.

Technologia i rozwiązania cyfrowe zmieniają modele biznesowe, sposób obsługi klientów i oddziałują praktycznie na wszystkie dziedziny naszego życia. Procesy cyfryzacji, które dzieją się na skalę globalną zmieniły podejście do projektowania nowych rozwiązań, niezależnie od granic państw i zwiększyły potrzebę transgranicznego prowadzenia biznesu. Stąd na znaczeniu jeszcze bardziej zyskują usługi zaufania i takie zmiany legislacyjne, które będą odpowiadać na bieżące potrzeby rynku. W tej nowej rzeczywistości odczuwamy jeszcze większą potrzebę łączenia wielu środowisk: biznesowego, akademickiego, prawnego i administracji publicznej w skali globalnej, dlatego postanowiliśmy zwiększyć zasięg i poszerzyć tematykę organizowanego przez nas wydarzenia. Pod nową nazwą Trusted Economy Forum chcemy na szerokiej arenie międzynarodowej wymieniać się doświadczeniami i dyskutować o kierunkach rozwoju rynku usług zaufania  – mówi Tomasz Litarowicz, dyrektor Trusted Economy Forum z Asseco Data Systems

Tematem przewodnim Trusted Economy Forum będzie „Proces, podpis, identyfikacja – podstawa jednolitej i zaufanej gospodarki światowej”. Wydarzenie będzie podzielone na trzy bloki tematyczne, w ramach których zostaną poruszone bieżące zagadnienia prawne, wątki związane transformacją cyfrową w praktyce oraz przyszłością gospodarki cyfrowej.

  1. Zmiany na rynku w 2021/2022 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska, Europa, Świat – w ramach bloku odbędzie się przegląd zmian prawnych z 2021 r. oraz omówione zostaną planowane zmiany na lata 2022/2023, w tym eIDAS 2. Uczestnicy będą dyskutować na temat portfela tożsamości cyfrowej i jak go wykorzystywać w różnych branżach. Pojawią się także zagadnienia związane z tożsamością i zabezpieczaniem transakcji elektronicznych w wybranych sektorach, a także temat transakcji transgranicznych i płatniczych w kontekście eID i usług zaufania.
  2. Transformacja cyfrowa w praktyce – w ramach tego bloku pokazana zostanie perspektywa klienta, jak poprawiać procesy z zastosowaniem usług zaufania/UX/CX. Zaprezentowane zostaną historie sukcesu i wybrane przykłady wdrożeń rynkowych online i onsite. Uczestnicy będą dyskutować o synergii rozwiązań administracyjnych i biznesowych. Pokazane zostaną najlepsze przykłady współpracy w kontekście realizacji potrzeb klienta końcowego. Zaprezentowane zostaną także nowe, elektroniczne modele biznesowe wdrażania i funkcjonowania usług zaufania oraz elektronicznej tożsamości. Kolejnym wątkiem będzie rozwój usług on-line w kontekście wdrożenia portfela cyfrowej tożsamości z perspektywy europejskiej i globalnej
  3. Przyszłość gospodarki cyfrowej – w ramach trzeciego bloku uczestnicy będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach na rynku usług identyfikacji, w tym o europejskim portfelu tożsamości, standardach, nowych modelach biznesowych i współpracy z usługami zaufania. Poruszony zostanie temat usług zaufania w kontekście rozwoju technologii kwantowej, bezpieczeństwa postQuantum, a także jak mogą wyglądać usługi zaufania w technologii blockchain. Ważnym tematem będą E-doręczenia i cyberbezpieczeństwo w kontekście usług zaufania, a także jakie nowe usługi zaufania będą wynikać z eIDAS2.

Partnerami Trusted Economy Forum są: Związek Cyfrowa Polska, European Signature Dialog, Cyber Science – Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych.

Partnerem merytorycznym jest Obserwatorium.biz

Więcej informacji o wydarzeniu na www.trustedeconomyforum.com

Biuro Prasowe: Lidia Roman, PR Manager +48 609 792 980, pr@asseco.pl

e-identyfikacjaEFPEeIDASepodpispodpis elektronicznyTEFTomasz Litarowicztransformacja cyfrowaTrusted Economy Forumusługi zaufania