Stabilne fundamenty i dalszy rozwój biznesu Asseco w I kwartale 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Asseco osiągnęła 4,25 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego 3,3 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych. Zysk operacyjny wzrósł o 6% do 420 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 16%, wyniósł 125 mln zł.

W raportowanym okresie Grupa rozwijała działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 11% i wyniosły 509 mln zł. Najdynamiczniej – o 19% – rosła sprzedaż rozwiązań dla finansów. Asseco kontynuowało również współpracę i zawierało nowe kontrakty z instytucjami w sektorze publicznym, co zaowocowało 9% wzrostem przychodów w tym obszarze.

Wyniki Grupy są silnie zdywersyfikowane – 88% sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż segmentu Asseco International wyniosła 955 mln zł. Wyłączając efekt różnic kursowych oznacza to wzrost o 5% w stosunku do I kwartału 2023 roku. W tym segmencie odnotowano zwiększenie sprzedaży rozwiązań w obszarze płatności i w bankowości w Grupie Asseco South Eastern Europie. Organicznie rozwijał się również obszar ERP, reprezentowany przez Grupę Asseco Enterprise Solutions. Z kolei segment Formula Systems zanotował 2,8 mld zł przychodów, które wzrosły o 9% po wyłączeniu wpływu różnic kursowych. Bardzo dobre wyniki, w walutach raportowych, odnotowały spółki Sapiens International i Matrix IT.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2024, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11,2 mld zł. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, przekracza 11,9 mld zł i jest o 7% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

To kolejny bardzo dobry okres działalności Asseco. Silna dywersyfikacja biznesu na poziomie produktów, sektorów i rynków geograficznych, a także długoterminowe relacje z klientami i wysoki udział powtarzalnych przychodów zapewniają Grupie Asseco stabilny rozwój. Wyłączając efekt zmian kursów, nasze przychody urosły w tym czasie o 8%, a zysk operacyjny o 13%. Mamy też dobre perspektywy i backlog na cały 2024 rok we wszystkich segmentach naszej działalności. W segmencie Asseco Poland dynamika przychodów była najwyższa. Obserwujemy w Polsce bardzo dobre wyniki sprzedażowe rozwiązań dla finansów czy instytucji publicznych. Grupa Formula Systems sukcesywnie umacnia swoją pozycją w Izraelu, Ameryce Północnej i Europie. Pierwszy kwartał 2024 roku był też dobry dla segmentu Asseco International, który intensywnie rozwijał w tym okresie sprzedaż rozwiązań ERP, systemów płatniczych oraz oprogramowania dla bankowości” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu, CFO Asseco Poland.

Karolina Rzońca-Bajorekwyniki finansowe