Smart płatności w tyskich autobusach

W 2020 Tychy dołączyły do miast korzystających ze Śląskiej Karty Usług Publicznych. Asseco Data Systems było odpowiedzialne za projekt integracji systemu tyskiej komunikacji miejskiej z systemem ŚKUP i wdrożenie innowacyjnego systemu płatności za przejazdy.

W tyskich autobusach komunikacji miejskiej po raz pierwszy w Polsce został wdrożony system płatności zbliżeniowych kartą płatniczą w modelu MTT – międzynarodowym standardzie płatności zbliżeniowych w transporcie publicznym. Cały proces zakupu biletu za pomocą karty płatniczej odbywa się elektronicznie. Kasownik nie drukuje potwierdzenia płatności ani biletu. Podczas kontroli wystarczy okazać kartę, za pomocą której został zakupiony bilet, gdyż nowe terminale kontrolerskie pozwalają na weryfikację zrealizowanej transakcji. W przypadku gdy pasażer chce upewnić się, czy przebiegła ona prawidłowo, można to sprawdzić za pomocą czytnika. To pierwszy taki projekt w Polsce.

Asseco zbudowało platformę integracyjną. To pierwsze w Polsce wdrożenie platformy Open API w systemie poboru opłat, jakim jest ŚKUP. Dzięki platformie do systemu można podłączyć urządzenia i usługi pochodzące od dowolnych dostawców – powiedział Paweł Barnaś, Dyrektor Pionu Smart City, Asseco Data Systems. I tak urządzenia zainstalowane w tyskich pojazdach są urządzeniami nowej generacji, zupełnie innymi niż te, które były instalowane 5-6 lat temu. System ŚKUP zyskał otwartą architekturę i możliwość elastycznego rozwoju w przyszłości – dodał.

Więcej informacji na: https://www.assecods.pl/oferta/smart-city/

Asseco Data Systemscashlessopen APIPaweł BarnaśpłatnościŚKUPsmart cityTychy