Plus rozwija system obsługi klienta (CRM)

Polkomtel przy technologicznym wsparciu Asseco rozbudowuje autorskie rozwiązanie Grupy Polsat do sprzedaży produktów i usług grupy. Dzięki temu możliwe będzie w pełni efektywne wykorzystanie synergii Plusa i Cyfrowego Polsatu. To przedsięwzięcie  jest przykładem partnerskiej współpracy największych polskich firm – Grupy Polsat i Asseco Poland.

W ramach prowadzonych prac wykorzystywane jest autorskie rozwiązanie stosowane w Cyfrowym Polsacie, pozwalające na pełną kontrolę rozwoju, przy jednoczesnym racjonalnym poziomie kosztów i braku uzależnienia od dostawcy.

Obok funkcjonalności typowych dla rozwiązań CRM, takich jak historia relacji z klientem, kartoteka klienta, katalog produktów, obsługa posprzedażowa czy wielokanałowość, w ramach projektu rozbudowane zostanie narzędzie do zarządzania zamówieniami oraz platforma integracyjna. Nowe aplikacje zostaną zintegrowane z istniejącymi i działającymi już systemami Polkomtelu tworząc spójną i jeszcze efektywniejszą platformę wsparcia biznesu całej tak dużej organizacji, jaką jest obecnie Grupa Polsat.

Projekt realizowany jest w unikalnej, jak na tak duże przedsięwzięcie, metodyce „lekkiej”, zakładającej ścisłą współpracę połączonych zespołów: biznes-IT-wykonawca. Pozwala to na stałą kontrolę postępu prac i uniknięcie tzw. syndromu huśtawki, czyli realizacji czegoś innego niż w pierwotnie zakładanym scenariuszu. To szczególnie istotne – zważywszy na skalę projektu. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest ponad 200 osób, modyfikacji podlega 50 systemów, do zrealizowania jest ponad 1500 wymagań. To główny powód, poza obszarem integratorskim,  dla którego Polkomtel oprócz wykorzystania własnych zasobów IT korzysta ze wsparcia ekspertów firmy Asseco Poland.

Projekt jest rozwinięciem zapowiadanych wcześniej synergii systemowych między Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem. Realizowana obecnie modernizacja naszego systemu CRM pozwoli jeszcze sprawniej niż dotychczas odpowiadać na oczekiwania klientów i zapewni im wysoki komfort korzystania z naszych usług – podkreśla Jarosław Chudziak, dyrektor zarządzający do spraw IT Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu.

Grupa Asseco współpracuje z największymi firmami telekomunikacyjnymi i medialnymi w Europie. Jednak ze względu na skalę oraz istotny wpływ na proces obsługi klienta w Grupie Polsat, mogę śmiało stwierdzić, że jest to jedno z najważniejszych realizowanych obecnie wdrożeń – mówi Radosław Semkło, dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland.

Integracja i rozbudowa systemów informatycznych Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu przyczyni się do rozwoju wspólnej sprzedaży, czyli kluczowego obszaru w Grupie. Usprawni również łączenie produktów i ofert oraz sprzedaż pakietową, co prowadzić będzie do osiągania jeszcze lepszych wyników, a także umacniania Grupy Polsat na pozycji lidera rynku. Pierwsza faza projektu ma zakończyć się w marcu 2015 roku.

CRMfeaturedpluspolkomtelpolsattelekomunikacjatelko