Platforma przetargowa PZP24.pl będzie sprawdzać autentyczność podpisów elektronicznych przy pomocy WebNotariusa od Asseco

PZP24.pl, platforma przetargowa dla sektora publicznego wdrożyła usługę kwalifikowanej walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych od Asseco Data Systems. Webnotarius sprawdza podpisy elektroniczne wydawane przez wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji w Unii Europejskiej oraz wiodące niekwalifikowane z całego świata. Umożliwia przeprowadzenie procesu walidacji czyli sprawdzenie ważności i autentyczności podpisów elektronicznych oraz czy po złożeniu podpisów w dokumencie nie były wprowadzane zmiany. Zweryfikowanie poprawności podpisu elektronicznego i integralności dokumentu przyspieszy procesy zakupowe na platformie i podniesie bezpieczeństwo transakcji.

PZP24.pl dostarcza rozwiązania do realizacji postępowań podprogowych oraz w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Udostępnia aplikację do zawierania transakcji pomiędzy zamawiającymi, a dostawcami różnego rodzaju usług w sektorze publicznym. Z wykorzystaniem WebNotariusa będzie sprawdzać autentyczność podpisów elektronicznych i weryfikować czy dokument nie został zmieniony lub sfałszowany w realizowanych transakcjach.

Obsługujemy dziesiątki tysięcy dostawców i postępowań. Z naszych usług korzystają jednostki ochrony zdrowia, administracja rządowa i samorządowa, spółki miejskie i inne podmioty, które obowiązuje prawo zamówień publicznych. Dlatego tak ważne jest, aby procesy realizowane za pośrednictwem naszej platformy odbywały się zgodnie ze wszystkimi zasadami obowiązującymi w zamówieniach publicznych i z zachowaniem bezpieczeństwa. Usługa WebNotarius od Asseco pozwoli naszym klientom sprawdzić autentyczność podpisów elektronicznych i weryfikować dokumenty otrzymane w procesie zakupowym bezpośrednio na platformie. Dzięki niej zyskają dowód z przeprowadzenia weryfikacji dokumentów, a także będą mogli pobrać raport z procesu walidacji, który stanowi wartość dowodową. Taka weryfikacja da im pewność, że dokument nie został sfałszowany ani zmieniony – mówi Bartosz Pospieszyński, Key Account Manager w PZP24.pl

Usługa kwalifikowanej walidacji WebNotarius jest jedyną na polskim rynku usługą kwalifikowaną zgodną z wymaganiami rozporządzenia eIDAS. Sprawdza certyfikaty podpisu elektronicznego wydawane przez wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji w Unii Europejskiej (UE) oraz wiodące niekwalifikowane z całego świata. Umożliwia przeprowadzenie procesu walidacji i sprawdzenie ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednym z kluczowych elementów procesów zakupowych realizowanych w formie elektronicznej jest zweryfikowanie poprawności złożonych podpisów oraz integralności dokumentów otrzymanych w formie elektronicznej. Umożliwia to walidacja elektroniczna, która jest wieloetapowym procesem sprawdzania i potwierdzania dokumentów. Wdrożenie naszego rozwiązania daje możliwość weryfikacji dokumentów składanych przez wykonawców bezpośrednio na portalu, co ułatwia cały proces zakupowy i podnosi jego bezpieczeństwomówi Paulina Dzwonkowska Key Account Manager Asseco Data Systems.

Usługa Asseco Webnotarius ułatwi klientom PZP24.pl realizację procesu zakupowego na platformie i pozwala uzyskać dowód z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów. Dzięki dodanej na platformie funkcjonalności odpowiedzialność za proces walidacji jest przeniesiona z klientów na dostawcę usługi, tzw. Zaufaną Stronę trzecią czyli Asseco Data Systems. Wykorzystywana do tego celu Bramka Walidacji została zainstalowana w infrastrukturze portalu. Dzięki temu rozwiązaniu dokumenty klientów PZP24 nie opuszczają infrastruktury portalu i tym samym zostaje zachowana ich poufność.

Wdrożenie usługi kwalifikowanej walidacji w sposób znaczny zwiększyło efektywność realizowania procesów zakupowych dzięki zdjęciu odpowiedzialności za weryfikację dokumentów z klientów. Ponadto pozwoliło na kompleksową realizację procesu zakupowego, walidację otrzymanych dokumentów i pobranie raportu potwierdzającego sprawdzenie ważności i autentyczności dokumentów elektronicznych.

Więcej o rozwiązaniu https://www.certum.pl/pl/webnotarius/

Bartosz PospieszyńskieIDASepodpispaperlessPaulina Dzwonkowskapodpis elektronicznyPZP24PZP24.plWebNotarius