Oszustwa kryptowalutowe, ataki związane z wojną w Ukrainie i sztuczna inteligencja w rękach cyberprzestępców

Jak wynika z danych ComCERT z Grupy Asseco, liczba cyberataków wzrosła średnio o 25 proc. r/r. W większości organizacji nakłady inwestycyjne na bezpieczeństwo były przeciętnie o 1/3 większe. Eksperci podkreślają, że w minionym roku na sytuację w cyberprzestrzeni miała wpływ wojna w Ukrainie. Aż 85 proc. ataków pochodziło z zewnątrz, podczas gdy 15 proc. stanowiły zagrożenia wewnętrzne. Ponad połowa ataków była podejmowana przez zorganizowane grupy przestępcze. W 2022 roku najczęściej występującymi zagrożeniami były phishing i DDoS, stanowiące łącznie ponad 80 proc. wszystkich cyberincydentów.

Eksperci ComCERT z Grupy Asseco prognozują, że nowy rok będzie w najlepszym wypadku równie trudny. Wojna w Ukrainie czy rozwój kompetencji i technologii atakujących to tylko kilka wyzwań z jakimi będą musieli się mierzyć specjaliści ds. bezpieczeństwa. W walce z zagrożeniami wesprze ich sztuczna inteligencja, którą jednak z powodzeniem wykorzystują również cyberprzestępcy. Odpowiedzią na rosnącą liczbę ataków są prace władz Unii Europejskiej nad rozporządzeniem dotyczącym odporności cyfrowej podmiotów krytycznych.

Najważniejsze trendy w obszarze cyberbezpieczeństwa według ekspertów ComCERT, z Grupy Asseco.

  1. Niepewność gospodarcza utrudni walkę z cyberzagrożeniami

W nowym roku, walka z cyberzagrożeniami będzie wyjątkowo trudna. Zdaniem Krzysztofa Dyki, prezesa ComCERT z Grupy Asseco prób ataków będzie więcej, co ma związek ze spowolnieniem gospodarczym (ograniczenia inwestycyjne powodujące większe ryzyka) i wojną w Ukrainie. Ekspert podkreśla, że od początku wybuchu konfliktu zbrojnego cyberprzestępcy szczególnie często biorą za cel instytucje rządowe i infrastrukturę krytyczną, ale nie oszczędzają również biznesu. CISO (ang. Chief Information Security Officer) i inni liderzy bezpieczeństwa powinni uwzględnić w swoich planach, także finansowych, środki na działania threat intelligence pozwalające zapobiec aktualnym zagrożeniom.

  1. Więcej oszustw związanych z kryptowalutami

Upadek w listopadzie giełdy FTX, wpłynął na cały rynek kryptowalut. Wielu inwestorów znalazło się pod presją, związaną z niepewnością co stało się z ich pieniędzmi. W największym kryzysie od ponad dekady swoją szansę upatrują cyberprzestępcy dokonujący oszustw podczas transakcji kryptowalutowych. Krzysztof Dyki z grupy Asseco przewiduje wzrost ich aktywności w nadchodzącym roku. Do większej liczby oszustw związanych z kryptowalutami przyczyni się ponadto rosnąca inflacja i stopy procentowe, a także spowolnienie gospodarcze. W takich warunkach więcej osób szuka korzystnych ofert finansowych i często traci czujność.

  1. Rosnące bezpieczeństwo sektora finansowego

Nie tylko rynek kryptowalut, ale cała branża finansowa jest atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Nie dziwi zatem fakt, że władze Unii Europejskiej pracują nad regulacjami wzmacniającymi bezpieczeństwo organizacji, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej podmiotów krytycznych (DORA) wprowadzi jednolite wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych organizacji działających w sektorze finansowym. Zmiany obejmą także podmioty trzecie świadczące na ich rzecz usługi związane z technologiami IT np. chmurą czy analityką biznesową. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć krajową strategię na rzecz zwiększenia odporności podmiotów o znaczeniu krytycznym, a także przeprowadzać ocenę ryzyka co najmniej raz na cztery lata. W przypadku zakończenia prac nad rozporządzeniem już w 2023 r., podmioty objęte tym aktem prawnym będą musiały dostosować się do nowych wymogów. W zależności od obecnego stanu systemów cyberbezpieczeństwa, ewentualne inwestycje mogą istotnie absorbować zarówno czas zespołu IT, jak i obciążyć budżet organizacji.

  1. Sztuczna inteligencja – broń obu stron

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe znacząco przyczyniły się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Technologie te odgrywają istotną rolę w budowaniu systemów odpowiadających za wykrywanie zagrożeń. Wykorzystanie AI w procesie analizy bezpieczeństwa kodu i zachowania oprogramowania, pozwala zautomatyzować wiele czynności i sprawdzić jak działanie danej aplikacji wpływa na całą organizację. Niestety sztuczna inteligencja jest również skuteczną bronią w rękach cyberprzestępców. Do zakupu rozwiązań na niej opartych wykorzystują podstawione podmioty lub włamują się do systemów legalnych organizacji. Następnie przejmują kontrolę nad rozwiązaniami AI i używają ich do badania możliwości złośliwego oprogramowania, które planują wykorzystać.

AIbezpieczeństwoComCERTcyber securitycyberbezpieczeństwoCyberzagrożeniaDDoSkryptowalutyKrzysztof Dykioszustwaphishingsztuczna inteligencja