Czas cyfryzacji wielu dziedzin życia – eksperci Asseco podsumowują 2021 r.

2021 r. to czas niespotykanego do tej pory przyspieszenia cyfrowego. Zapotrzebowanie na e-usługi  wywołane przez pandemię covid-19 spowodowało przyspieszenie procesów technologicznych od 5 do 7 lat. W mijającym roku w IT realizowane były projekty, które w normalnych warunkach nie wydarzyłyby się lub byłyby przesuwane w czasie. Wzrost znaczenia e-usług obserwowaliśmy m.in. w administracji publicznej, zdrowiu, handlu czy w usługach profesjonalnych chociażby, na rynku kapitałowym czy przy zawieraniu transakcji drogą elektroniczną. Wzrosła także społeczna akceptacja dla e-usług i poziom świadomości obywateli co do możliwości ich wykorzystywania.   

Rejestry państwowe coraz lepiej zinformatyzowane

W administracji publicznej nastąpił dynamiczny wzrost zapotrzebowania na cyfryzację i automatyzację usług publicznych. Polacy coraz więcej spraw urzędowych mogli załatwiać przez internet, a z profilu zaufanego korzysta już ponad 13 mln Polaków. Ważne w tym roku projekty, które zaczęły funkcjonować to m.in. mPrawo jazdy czy mObywatel. Na mapie publicznych usług cyfrowych wzrosło znaczenie ZUS.

W minionym roku realizowaliśmy projekty, które pozwoliły wprowadzić kolejne e-usługi w administracji publicznej. Z naszej perspektywy najważniejsze było przejęcie przez ZUS obsługi programu Dobry Start (tzw. 300+).  Wdrożyliśmy rozwiązanie centralne z pełną automatyzacją obsługi procesów dla 98% składanych wniosków, co pozwoliło na skorzystanie z programu bez wizyty w urzędzie i obniżyło koszty obsługi programu w następnych latach. Obecnie ZUS buduje kolejne  rozwiązania do obsługi 500+ i świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Innym, ważnym dla nas projektem było uruchomienie, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowego Rejestru Zadłużonych  i zakończenie wdrożenia Cyfrowej Granicy dla Ministerstwa Finansów – mówi Sławomir Szmytkowski, Wiceprezes Asseco Poland.

Przełomowy rok dla e-zdrowia

Dla cyfryzacji systemu ochrony zdrowia rok 2021 r. był przełomowy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęły działać e-recepta czy e-skierowanie, a teleporada medyczna stała się normą w przypadku lżejszych schorzeń i dolegliwości. W styczniu 2021 r. wprowadzono obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, a w lipcu obowiązek indeksowania na platformie P1 pięciu dokumentów. Ważne było także wprowadzenie programu Profilaktyka 40 PLUS, który aby mógł być rozliczony przez lekarza, musi być sprawozdawany w formie elektronicznej. Nadal przeszkodą do pełnego wdrożenia i stosowania tzw. EDM jest brak mechanizmu wymuszającego korzystanie z niej, co wpływa na brak szerokiego stosowania się do tych obowiązków.

W 2021 r. najważniejszym wydarzeniem było dla nas utworzenie spółki Krajowy Operator Chmury Medycznej (Chmura dla Zdrowia) specjalizujący się w cyfryzacji służby zdrowia. Realizuje ona wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w chmurze i pozwala oferować naszym klientom najnowsze rozwiązania technologiczne. W minionym roku realizowaliśmy również duże projekty informatyzacji w 15 szpitalach nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, W ramach projektu integracji ogólnopolskiego systemu TOPSOR z naszym rozwiązaniem AMMS, wdrożyliśmy nowy system obsługi klienta w ponad 100 szpitalach w całej Polsce  – mówi Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Asseco Poland.

Nowe zjawiska na rynku kapitałowym

Przyspieszenie cyfrowe było widoczne także na rynku kapitałowym. Mogliśmy obserwować wiele nowych zjawisk, które miały wpływ na jego rozwój, jak chociażby budowanie przez instytucje finansowe oferty uwzględniającej potrzeby inwestorów pasywnych. Rosło także znaczenie robodoradztwa, a biura maklerskie wdrażały nowoczesne platformy dostępu do usług maklerskich dla inwestorów detalicznych. Coraz powszechniejsza staje się integracja platform internetowych i mobilnych z rozwiązaniami bankowymi, a także cyfryzacja onboardingu inwestorów giełdowych. W mijającym roku ważnym wydarzeniem było ogłoszenie przez GPW harmonogramu wdrożenia nowego systemu giełdowego WATS. Coraz większe jest także oczekiwanie ze strony instytucji finansowych „uchmurowienia” dostarczanych rozwiązań IT.

2021 r. to na rynku kapitałowym bardzo intensywny czas transformacji cyfrowej. Realizowaliśmy dla klientów wiele złożonych projektów, które niosły za sobą dużą zmianę technologiczną. Jednym z ważniejszych dla nas zdarzeń było wdrożenie nowej generacji rozwiązań, w tym platformy internetowej i mobilnej ePROMAK NEXT i mPROMAK NEXT w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego. Rozpoczęliśmy również prace nad nową generacją głównego systemu maklerskiego PROMAK NEXT, który będziemy mogli zaprezentować naszym klientom w 2022 r. – mówi Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego Asseco Poland.

Rok pod znakiem chmury

2021 r. był niewątpliwie rokiem chmury. Obserwowaliśmy wzrost znaczenia cloud comuptingu i olbrzymi popyt na usługi chmurowe. Ze względu na pandemię przedsiębiorstwa skupiały się zachowaniu ciągłości biznesowej i zwiększaniu efektywności kosztowej, co przekładało się na coraz większe wykorzystanie dostępnych na żądanie, skalowalnych modeli chmury. Rosło także zainteresowanie tą technologią ze strony instytucji publicznych. Wg McKinsey & Company rozwiązania cloud computing, wdrożone w polskich firmach i instytucjach publicznych mogą przynieść gospodarce do 2030 r. dodatkowe 121 mld zł czyli 4% PKB. Ważnym wydarzeniem na chmurowej mapie było otwarcie polskiej placówki Gaia-X, europejskiego projektu na rzecz rozwoju technologii chmurowej. To kolejna inicjatywa wzmacniająca trend związany z rozwojem i adopcją technologii chmurowych na polskim rynku. We wrześniu 2021 r. działalność rozpoczęła nowa spółka w Grupie Asseco – Asseco Cloud, której celem jest dostarczanie wysokiej jakości usług opartych o chmurę oraz własne centra danych.

W 2021 r. realizowaliśmy projekty z wykorzystaniem cloud computing m.in. dla klientów z branży zdrowia, handlu czy telekomunikacji. Podpisaliśmy umowę z Amercian Heart of Poland, jednym z największych dostawców usług medycznych na polskim rynku, na migrację oraz utrzymanie kompleksowego systemu Asseco Medical Management Solution w modelu SaaS. To system obejmujący kilkadziesiąt placówek medycznych dostarczanych w oparciu o chmurę Asseco wraz szeregiem profesjonalnych usług IT. Kontynuowaliśmy także strategiczną współpracę z Dino Polska i wspieraliśmy spółkę w transformacji cyfrowej m.in. poprzez utrzymanie kluczowych systemów produkcyjnych oraz wsparcie wdrożenia nowego systemu ERP. Dla Grupy Polsat Plus oraz Netii realizowaliśmy wdrożenie oraz adopcję usługi Office 365 oraz rozwiązań bezpieczeństwa opartych o Microsoft 365 Security mówi Lech Szczuka, Prezes Asseco Cloud.

Cyberbezpieczeństwo numerem jeden

W 2021 r. podobnie jak wszyscy, tak i branża cyberbezpieczeństwa mierzyła się z oddziaływaniem pandemii na procesy biznesowe. Zdalny model pracy w większości firm i instytucji sprawił, że „powierzchnia ataku” znacząco się zwiększyła i konieczne stało się bardzo dynamiczne zarządzanie ryzykami oraz ciągłe uzupełnianie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Działania cyberprzestępców w wielu przypadkach okazywały się na tyle skuteczne, że straty podmiotów, zaatakowanych np. ransomware przybierały niebagatelne rozmiary. Jeszcze bardziej niebezpieczne stały się ataki prowadzone przez wyspecjalizowane zespoły, działające w interesie obcych państw. Rośnie świadomość, że skuteczne zabezpieczanie swoich zasobów i procesów biznesowych przed cyberatakami staje się warunkiem koniecznym do prowadzenia biznesu. Pomaga w tym na przykład Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.

W 2021 r. dostarczaliśmy i integrowaliśmy rozwiązania czołowych producentów i wspieraliśmy klientów w budowaniu procesów w obszarze zarządzania incydentami. Przystąpiliśmy także do dużego projektu badawczo-rozwojowego i wspólnie z naszymi konsorcjantami, chcemy stworzyć unikalne rozwiązanie, wspierające firmy z najbardziej krytycznymi zasobami w zwalczaniu najgroźniejszych ataków klasy APT. Poszerzyliśmy również naszą ofertę o własny produkt do zabezpieczania kodu, który jest unikalny w skali światowej. Dzięki tym działaniom w 2021 r. poszerzyliśmy grono naszych klientów o kolejne firmy o strategicznym znaczeniu, w tym rozpoczęliśmy współpracę z Pocztą Polską. Wierzymy, że w 2022 r., po zakończeniu budowy Cyber Defense Africa, projektu realizowanego wspólnie z Asseco Data Systems, czeka nas dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych. Szykujemy się do wsparcia klientów w dostosowaniu się do nowych regulacji związanych z nowelizacją Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Mamy też nadzieję na przełomowe działania w obszarze dostarczania rozwiązań pozwalających przeprowadzać praktyczne ćwiczenia z reagowania na cyberatakimówi Krzysztof Dyki, Prezes ComCERT (Grupa Asseco)

Usługi zaufania docenione przez biznes

2021 r. był też przełomowy, jeśli chodzi o świadomość korzystania z usług zaufania, w tym z podpisu elektronicznego. Coraz więcej firm włącza go w swoje procesy biznesowe i kontakty z klientami, a także jest on wykorzystywany przez osoby zarządzające w organizacjach. E-podpis stał się dla wielu firm i instytucji początkiem lub ważnym elementem przyspieszonej transformacji cyfrowej. Przed rynkiem usług zaufania nadal jeszcze wiele wyzwań, szczególnie ze względu na brak usankcjonowania przepisów związanych w videoweryfikacją, co utrudnia dostawcom e-podpisu rozwój na rynkach zagranicznych, a także przez nowelizację rozporządzenia eIDAS, która wpłynie na ten rynek na poziomie całej Unii Europejskiej.

W 2021 r. realizowaliśmy dla klientów projekty, które przenosiły ich biznesy na nowy poziom zarówno w logistyce, sprzedaży czy obsłudze klienta. Oferowane przez nas rozwiązania odpowiadają na bieżące wyzwania firm związane z transformacją cyfrową. Wykorzystywane przy tym były zarówno e-podpisy mobilne, składane na urządzeniach mobilnych lub komputerach stacjonarnych przy wykorzystaniu usługi SimplySign, jaki i e-podpis „kartowy”, składany przy użyciu fizycznej karty, podobnej do karty sim. Kluczowe projekty w tym roku to wdrożenie e-podpisu w punktach sprzedaży Plusa, zdigitalizowanie procesów podpisywania umów leasingowych przez klientów Santander Leasing, a także usprawnienie procesów logistycznych w Żabce Polska, dzięki wdrożeniu naszych kwalifikowanych usług zaufaniamówi Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Artur MiękinaArtur Trunowiczchmuracloudcyberbezpieczeństwoe-administracjae-ZdrowieepodpisKrajowy Operator Chmury MedycznejKrzysztof DykiKrzysztof GroyeckiLech Szczukapaperlesspodpis elektronicznypromakrynek kapitałowySławomir Szmytkowski