Cyber Science – czyli jak biznes może współpracować z edukacją

Jakie korzyści, wyzwania i szanse niesie za sobą współpraca między edukacją a biznesem w dobie transformacji cyfrowej? Jakie są najlepsze praktyki? Czym jest program Cyber Science? M. in. o tym rozmawiali Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems, Członek Rady Naukowej Studiów Podyplomowych Cyber Science oraz dr hab. Dariusz Szostek, Dyrektor Cyber Science, Uniwersytet Śląski podczas debaty zorganizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Uczelnie odpowiadają na potrzeby biznesu

W 2022 r. powstało naukowo-dydaktyczne konsorcjum Cyber Science. Zostało ono utworzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. Stanowi ono odpowiedź na potrzebę wprowadzania interdyscyplinarności w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Jednostka umożliwia połączenie takich obszarów jak technika, prawo, zarządzanie oraz nowe technologie.

Cyber Science to konsorcjum, które łączy kilka interdyscyplinarnych uczelni i gdzie we współpracy z sektorem biznesowym przygotowujemy projekty badawcze, naukowe, konferencje, dyskusje i studia podyplomowe. Inspiracją dla nas są zachodnie uczelnie, gdzie coraz częściej powstają jednostki wspólne, łączące wiele dotychczas osobno funkcjonujących dziedzin nauki – powiedział Dariusz Szostek. Kształcenie w ramach pojedynczych studiów jest potrzebne, jednak wymaga się o wiele szerszego spektrum – dodał.

Potencjał uczelni

Sektor biznesowy, choć posiada środki na badania i rozwój, nigdy nie będzie miał takiego potencjału naukowego jak uczelnie. Stąd chęć wykorzystywania możliwości, jakie dają ośrodki naukowe. Współpraca firm komercyjnych z uczelniami ma także inne wymiary.

Jednym z nich jest to, że zależy nam na promowaniu naszej marki wśród studentów. Chcemy bowiem zapewnić sobie dostęp do najlepszych potencjalnych pracowników – powiedział Andrzej Dopierała. Mamy programy, w ramach których zachęcamy studentów do przyjścia do nas na staż, podczas którego mają oni możliwość przejścia szkoleń i realizacji interesujących projektów. Po zakończeniu programu uczestnicy mają szanse nawiązać z nami współpracę. Takie projekty są atrakcyjne dla uczelni, gdyż zależy im, żeby ich absolwenci trafiali do dobrych firm i rozwijali swoją karierę – dodał.

Andrzej DopierałaCyber ScienceCyberScienceDariusz SzostekNASKUniwersytet Śląski w Katowicach