Banki spółdzielcze w Przysusze i Dobrzycy dołączają do Systemu SGB

Kolejne dwa banki spółdzielcze, w Przysusze i Dobrzycy, dołączyły  do Systemu SGB, dzięki czemu mogą korzystać z rozwiązania Asseco def3000. To kompleksowy, scentralizowany system informatyczny, który zapewnia przyspieszenie i optymalizację procesów wewnętrznych oraz obsługi klienta. Stanowi jeden z elementów zintegrowanego rozwiązania oferowanego zrzeszonym bankom przez SGB-Bank. Oba wdrożenia, w tym migracja danych klientów, odbyły się w sposób zdalny.

System SGB to kompleksowy pakiet modułów składających się na nowoczesny system bankowy. Asseco jest dostawcą głównego systemu transakcyjnego, bankowości internetowej oraz narzędzi analitycznych. System SGB to także szereg innych usług, które zapewniają zrzeszonym bankom spółdzielczym pełną obsługę księgową i informatyczną. Klienci Banku Spółdzielczego w Przysusze i Banku Spółdzielczego w Dobrzycy za pomocą nowego rozwiązania obsługiwani są od II kwartału br.

Cieszymy się, że nasz bank dołączył do Systemu SGB. Dzięki temu wdrożeniu możemy teraz dostarczać naszym klientom usługi oparte o nowoczesny i sprawdzony system informatyczny. Dziękuję naszym pracownikom za profesjonalizm i pełne zaangażowanie w ten projekt. Doceniamy również dobrą współpracę z zespołem projektowym Asseco i SGB-Banku. Mogliśmy liczyć na wsparcie merytoryczne konsultantów, a proces wdrożenia, który w całości był realizowany zdalnie, odbył się sprawnie i efektywnie – mówi Halina Wilk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze.

Dołączenie do Systemu SGB to dla naszego banku kolejny etap na drodze do cyfryzacji świadczonych przez nas usług i budowania nowoczesnej bankowości spółdzielczej. Dzięki tej współpracy nasi klienci będą mieli dostęp do zaawansowanego technologicznie systemu transakcyjnego i bankowości internetowej. Nasz Bank bardzo rzetelnie przygotował się do pierwszej migracji testowej, co sprawiło, że wdrożenie produkcyjne odbyło się szybko, sprawnie i zakończyło się 2 godziny przed planowanym czasem – mówi Adrian Pluciński, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy

Dziękujemy naszym klientom, Bankowi Spółdzielczemu w Przysusze i Bankowi Spółdzielczemu w Dobrzycy za bardzo dobrą i efektywną współpracę przy wdrożeniach. Duże zaangażowanie pracowników banków na każdym etapie projektu i dobra komunikacja sprawiły, że wszelkie  uzgodnienia przebiegały sprawnie, a poszczególne etapy wdrożeń były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Sprawiło to, że cały proces, zarówno we współpracy z bankiem z Przysuchy, jak i Dobrzycy odbył się w wyznaczonym terminie i zakończył sukcesem dodaje Małgorzata Wilczyńska, Zastępca Dyrektora Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

System SGB to część strategii przyjętej przez SGB „Otwieramy Przyszłość”, która zakłada, że w centrum zainteresowania jest klient, a także że wspólne działanie daje nam siłę i pozwala na wykorzystanie najnowocześniejszej technologii. To gwarantuje wysoką efektywność oraz elastyczność, ale z poszanowaniem lokalności i tradycji. Cieszy nas, że dzięki usługom dostępnym w ramach Systemu SGB klienci kolejnego banku zrzeszonego mają dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej bankowości – mówi Piotr Mazur, Dyrektor Departamentu Informatyki SGB-Banku.

System SGB to kompleksowe rozwiązanie w modelu chmury prywatnej dla banków spółdzielczych ze zrzeszenia SGB. W jego skład wchodzą produkty takie jak: def3000/CB, Asseco AML, Asseco CBP/EBP, a także rozwiązania innych firm. Właścicielem chmury jest SGB-Bank S.A.

Adrian Plucińskibank spółdzielczybank spółdzielczy Dobrzycabank spółdzielczy Przysuchabank spółdzielczy w Dobrzycybank spółdzielczy w PrzysuszeBS DobrzycaBS Przysuchadef3000Halina WilkMałgorzata WilczyńskaPiotr MazurSGB Bank S.A