Asseco wśród liderów relacji inwestorskich wg dziennika „Parkiet”

Asseco prowadzi komunikację z rynkiem na najwyższym poziomie, co ponownie zostało wyróżnione w ramach badania relacji inwestorskich spółek WIG30, które zorganizował dziennik „Parkiet” i Izba Domów Maklerskich. Asseco kolejny rok z rzędu zajęło 3. miejsce w części badania przeprowadzonego wśród inwestorów instytucjonalnych oraz 4. w tej skierowanej do inwestorów indywidualnych.

Dobre relacje inwestorskie opierają się na pracy zespołowej. Oczywiście w strukturach Asseco mamy wyodrębniony dział IR, ale tak naprawdę zespół odpowiedzialny za komunikację z inwestorami w organizacji tworzą osoby z działów sprawozdawczości, kontrolingu, marketingu, PR, M&A, biura zarządu, biura prawnego, działu zgodności i zarządzania procesami, pionów biznesowych czy spółek zależnych. Nieocenione jest oczywiście wsparcie ze strony Zarządu i jego otwartość na kontakty z przedstawicielami rynku. Sam IR-owiec niewiele zdziała bez współpracy i zaangażowania innych osób z organizacji. Kluczem do sukcesu jest dzielenie się wiedzą oraz sprawna i regularna komunikacja – powiedziała Joanna Paczkowska-Tatomir, Head of Investor Relations w Asseco Poland. Ponadto prowadzenie efektywnej polityki IR opiera się na dywersyfikacji i właściwym dopasowaniu kanałów i narzędzi komunikacji. W czasie pandemii wszyscy funkcjonowaliśmy wyłącznie w formule online. Dzisiaj działamy w modelu hybrydowym – część aktywności realizujemy online, natomiast bardzo chętnie uczestniczymy w wydarzeniach, które pozwalają nam na bezpośredni kontakt z inwestorami – dodała.

Asseco dba o transparentność i równy dostęp wszystkich inwestorów do informacji. W ramach regularnych działań IR co kwartał organizuje konferencje w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online). Wydarzenie te są dostępne dla każdego inwestora. Podczas konferencji Zarząd omawia wyniki finansowe z danego okresu, prezentuje perspektywy na najbliższy czas i odpowiada na pytania uczestników. Nagrania z tych wydarzeń wraz z transkrypcjami oraz materiały inwestorskie, takie jak: prezentacje, fact sheety czy dane finansowe w formacie Excel są publikowane w serwisie relacji inwestorskich Asseco. Od 2011 roku spółka udostępnia na stronie internetowej nagrania z obrad Walnego Zgromadzenia, a od 2020 roku umożliwia akcjonariuszom wzięcie w nim udziału w formule online. Prowadzi także aktywną komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z kolei inwestorzy mogą skontaktować się z Asseco pisząc e-mail, dzwoniąc czy korzystając z platformy np. MS Teams lub Zoom.

Wręczenie nagród dla spółek najwyżej ocenionych w badaniu relacji inwestorskich odbyło się podczas Konferencji Izby Domów Maklerskich. Zwycięzcy, jak co roku, zostali wyłonieni w dwóch częściach badania: poprzez głosy czytelników i indywidualnych inwestorów, oddawane na stronie internetowej dziennika „Parkiet” oraz przez ankietę rozsyłaną do instytucji finansowych.

 

Gazeta Giełdy Parkietgazeta ParkietIDMrankingrynek kapitałowy