Asseco wdroży e-usługi dla przedsiębiorców w 5 polskich miastach 

Asseco Data Systems zostało wybrane na wykonawcę samorządowego projektu „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” (CUMP). Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i polega na wdrożeniu systemów informatycznych, które usprawnią komunikację z Urzędem na danym terenie.

Głównym celem projektu CUMP jest większa efektywność samorządów w zarządzaniu usługami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorców – w obszarze podatków i opłat lokalnych , a także zarządzania nieruchomościami. Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za wdrożenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Pozwoli to na uruchomienie w miastach systemu e-usług  dla przedsiębiorców oraz usprawni realizację wszystkich dotychczasowych działań samorządów.

„Obsługę przedsiębiorców usprawni szereg rozwiązań informatycznych: wdrożenie wystandaryzowanych platform podatkowych, automatyzacja rozliczeń, zarządzanie procesowe, rozwiązania zarządcze w obszarze satysfakcji klienta, rozwiązania poprawiające dostęp do informacji. Szereg szkoleń podniesie też kompetencje urzędników” – mówi Tomasz Kuszmar, Kierownik Projektu w  Asseco Data Systems.

Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorstw będzie realizowany w Zabrzu, Pile, Skierniewicach, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś II „Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.

Asseco Data SystemsCUMPcyfrowe usługieusługijstsamorządy