Asseco stworzyło wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych

Asseco Poland opracowało rozwiązanie, które dzięki wprowadzeniu standaryzacji procesów
i uwspólnieniu usług, poprawia efektywność działania i redukuje koszty funkcjonowania banków. Wspólna Platforma Informatyczna (WPI) jest kompleksowym rozwiązaniem IT oferowanym w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele banków. To pierwszy taki produkt na polskim rynku.

Banki spółdzielcze mają mniej złożoną niż w bankach komercyjnych strukturę organizacyjną, a także niższy poziom specjalizacji poszczególnych jednostek. Z tego względu mają większą potrzebę automatyzacji i maksymalnego uproszczenia obsługi. Asseco Poland we współpracy z bankami spółdzielczymi stworzyło rozwiązanie, które pozwoli wprowadzić automatyzację części zadań oraz zredukować koszty funkcjonowania całej organizacji.

Ogromną szansą na rozwój całego sektora bankowości spółdzielczej i odpowiedzią na rosnące koszty infrastruktury IT jest standaryzacja działań i uwspólnianie usług. Wspólna Platforma Informatyczna pozwoliła  wprowadzić narzędzia, z których może korzystać wiele banków. Ustandaryzowanie ich pracy ułatwi procesy obsługi klienta, bez utraty indywidualnych cech niezbędnych do konkurowania na lokalnych rynkach. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako „bank w gniazdku”, gdyż zawiera wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa do bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju – powiedział Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Rozwiązanie powstało we współpracy z bankami Zrzeszenia BPS. Jako pierwszy Wspólną Platformę Informatyczną wdrożył Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, natomiast w Banku Spółdzielczym w Płońsku realizacja jest na końcowym etapie.

Obserwując rynek i naszych klientów zrozumieliśmy, że potrzebujemy zmian. System, który posiadaliśmy, nie spełniał już naszych oczekiwań, gdyż nie pozwalał na sprawną in­tegrację z innymi dostępnymi na rynku narzędziami, które chcieli­śmy wdrożyć. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które będzie kompleksowe, rozwijalne i dostępne dla wszystkich. W trakcie rozmów z ekspertami Asseco podjęliśmy decyzję, że za­projektowane rozwiązanie ma słu­żyć innym bankom spółdzielczym. Wdrożenie ma przyczynić się do zwiększenia skali biznesowej, racjo­nalizacji kosztów oraz większego bezpieczeństwa danych – powiedział Dariusz Konofalski, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowoczesnego systemu – platformy WPI, dzięki której otrzymali oni dostęp do nowych funkcjonalności w bankowości internetowej, wkrótce bankowości mobilnej, czy usług tj. Moje ID oraz BLIK. Ponadto nowy system wpłynął wymiernie na jakość i szybkość obsługi w oddziałach, dzięki czemu nasi klienci i pracownicy zaoszczędzają czas. Wszystkie nowe oferty są wdrażane dużo szybciej, co na pewno przełoży się na ich konkurencyjność w stosunku do produktów oferowanych na rynku – dodaje  Paweł Kapel, Prezes Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Platformę można parametryzować w zależności od potrzeb. Procesy, które są podobne  we wszystkich bankach (prowadzenie rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości, zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, opracowywanie cen), dzięki rozwiązaniu mogą być zautomatyzowane, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia kosztów back-office’owych w każdej z instytucji. Platforma pozwala jednocześnie na indywidualne kształtowanie niezależnych dla każdego banku obszarów jak np. budowanie oferty handlowej.

Wspólna Platforma Informatyczna (WPI) dostępna jest w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z utrzymaniem odrębnej infrastruktury i zasobów do ich utrzymania. Każdy korzystający z WPI bank otrzymuje rozwiązanie do bankowości elektronicznej, system transakcyjny, narzędzie sprawozdawcze i analityczne oraz intuicyjne rozwiązania omnikanałowe. Asseco przejmuje odpowiedzialność za infrastrukturę sprzętową, utrzymanie serwerowni, licencje i aktualizacje oprogramowania, a także codzienne zamknięcia dnia.

Andrzej NowakowskiAsseco BooXBank out of the BoxDariusz Konofalskimodel SaaSPaweł KapelWPIWspólna Platforma Informatyczna