Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla Sieradza

Asseco Data Systems wdroży w Urzędzie Miasta Sieradza zintegrowany system informatyczny. Nowy system IT usprawni zarządzanie miastem i pozwoli na stworzenie internetowego portalu usług miejskich dedykowanego mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom.

Najważniejszym celem projektu „Zintegrowany System Informatyczny do prowadzenia ksiąg rachunkowych” jest wdrożenie jednolitego systemu, który będzie zarządzał wszystkimi miejskimi danymi. Na przedsięwzięciu skorzystają nie tylko włodarze miasta, którzy zyskają sprawne narzędzie wspierające zarządzanie miastem, ale również wszyscy mieszkańcy oraz działający na terenie gminy przedsiębiorcy. Dane rozproszone dotąd w różnych systemach dziedzinowych będą zmigrowane do nowego, scentralizowanego systemu. To pozwoli na stworzenie internetowego portalu miejskiego – nowoczesnej, cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe: składać wnioski, deklaracje, regulować swoje zobowiązania wobec miasta poprzez płatności elektroniczne.

Projekt w Sieradzu to kolejne realizowane przez Asseco przedsięwzięcie informatyczne na rzecz polskiego samorządu, którego celem jest centralizacja miejskich danych. Korzyści to efektywniejsze zarządzanie miastem, ale również możliwość udostępnienia mieszkańcom rozwiązania, które wprowadzi nową jakość w załatwianiu różnych spraw, które wcześniej wymagały bezpośredniego kontaktu z urzędem – powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Asseco Data Systems.

Projekt obejmuje stworzenie rozwiązań softwarowych, migrację danych, a także dostarczenie infrastruktury sprzętowej. Projekt będzie realizowany do 2021 r., a jego wartość to 982 tys. zł.

Asseco Data SystemsJarosław JastrzębskijstsamorządySieradz