Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla Oleśnicy

Asseco wdroży w Urzędzie Miasta Oleśnicy zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie podległe mu jednostki. Projekt usprawni zarządzanie miastem i pozwoli na wdrożenie e-usług miejskich dla mieszkańców.

Kompleksowy projekt informatyczny przewiduje wdrożenie kompatybilnego i stanowiącego zintegrowaną całość systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Jednostek Budżetowych wraz z funkcjonalnością umożliwiającą klientom dostęp do wybranych informacji zgromadzonych w bazie Urzędu, którego konstrukcja będzie realizować współpracę Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi oraz integrację systemów dziedzinowych pomiędzy sobą.

Dane rozproszone dotąd w różnych systemach obsługujących poszczególne miejskie jednostki będą zmigrowane do nowego, scentralizowanego systemu. Pozwoli to na stworzenie internetowego portalu miejskiego – cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe, a także uzyskać zdalny dostęp do informacji zgromadzonych w bazie Urzędu Miasta i sprawdzić np. stan swoich zobowiązaniach, czy status załatwianych spraw.

Oleśnica to kolejny punkt na mapie Polski, w którym wdrażamy kompleksowy system zarządzania miastem. Potwierdza to poprawność przyjętej przez Asseco strategii informatyzacji samorządów polegającej na budowie kompleksowego systemu obejmującego wszystkie obszary zarządzania jednostki samorządowej. To wyjątkowe podejście jest możliwe dzięki skali i potencjałowi firmy oraz kompleksowości oferowanych przez nas rozwiązań – powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Asseco Data Systems.

Projekt obejmuje dostarczenie systemu informatycznego zarządzania Miastem, migrację danych, integrację rozwiązań i będzie realizowany do 2021,  jego wartość to ponad 3 mln zł.

Asseco Data SystemsJarosław JastrzębskiOleśnicasamorządy