Asseco Orłem Innowacji

Asseco Poland zostało uhonorowane tytułem Orła Innowacji Rzeczpospolitej w kategorii Mecenas Innowacji. Kryterium do przyznania nagrody była suma wydatków przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową (R&D) w latach 2014-2016. W przypadku Asseco Poland była to łączna kwota ponad 443 mln zł.

 

Konkurs „Orły Innowacji” odbył się już po raz trzeci. Jego głównym celem jest nagradzanie przedsiębiorstw, które prowadzą innowacyjne prace badawczo-rozwojowe i wprowadzają na rynek nowe produkty oraz usługi, co przekłada się na ich sukcesy biznesowe. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjności w polskich firmach. O przyznaniu tegorocznych nagród zadecydowała kapituła w składzie m.in.: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu; prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Materiał powiązany

 

Mecenas InnowacjiOrzeł InnowacjiR&DRzeczpospolita