Asseco największym producentem oprogramowania na „Liście 500”

Asseco kolejny rok z rzędu znalazło się na „Liście 500” rankingu największych firm w Polsce, który przygotowuje redakcja dziennika „Rzeczpospolita”. W XIV edycji zestawienia spółka zajęła 23. miejsce. W 2021 r. Asseco osiągnęło 14,5 mld zł przychodów, czyli o 19% więcej niż w roku 2020. Grupa zanotowała istotne wzrosty wyników we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

Asseco cały czas intensywnie się rozwija. Po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęło już 12,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 29%.

Pierwsze trzy kwartały 2022 roku były dla nas okresem stabilnego wzrostu. Odnotowaliśmy poprawę wyników, mimo trudnego otoczenia biznesowego i rosnących kosztów pracy. Było to możliwe za sprawą niezmiennie realizowanej strategii dywersyfikacji geograficznej, produktowej i sektorowej, co przy wysokim tempie cyfryzacji w gospodarce pozwala nam na stały wzrost – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Karolina Rzońca-BajorekLista 500rankingRzeczpospolita