Asseco liderem firm IT w zestawieniu „Lista 500” Rzeczpospolitej

Asseco z przychodami na poziomie 17,4 mld zł jest najwyżej notowaną firmą informatyczną w rankingu „Lista 500”. Zestawienie przygotowane przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” to lista największych firm w Polsce. Uwzględnia ona przychody ze sprzedaży oraz wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Zespół Asseco to już blisko 33 tys. osób, których zaangażowanie przekłada się na bardzo dobre wyniki spółki. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych Asseco wzrosła o 19% względem poprzedniego roku i przekroczyła 13,4 mld zł. Z kolei zysk operacyjny, po wzroście o 25%, wyniósł 1,8 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był o 8% wyższy i osiągnął poziom 503 mln zł.

Mimo niepewnych czasów, dalej konsekwentnie realizujemy naszą strategię opartą na rozwoju własnego oprogramowania i usług z nim związanych, a także silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej. Rok 2022 był dla nas rekordowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysku netto przypisanego akcjonariuszom Asseco Poland – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. Międzynarodowy charakter naszej organizacji i jej struktura federacyjna, pozostawiająca dużą autonomię oraz swobodę działania poszczególnym spółkom, pozwalają nam skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych, zachowując tak potrzebne klientom lokalne i elastyczne podejście. Tylko w 2022 roku do naszej Grupy dołączyło 16 spółek działających na rynkach: europejskim, izraelskim i amerykańskim – dodał.

Lista 500Lista500rankingRzeczpospolita