Asseco kontynuuje współpracę z KRUS w zakresie rozwoju systemu Workflow

Asseco Data Systems podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych KRUS. System  Workflow integruje usługi systemów dziedzinowych, takich jak Farmer i nSIU służących do obsługi ubezpieczeń oraz świadczeń rolników i ich rodzin. Zapewnia bezpieczną wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi. Nowa umowa to kontynuacja wieloletniej współpracy Asseco z KRUS.

Umowa została zawarta z Asseco Data Systems, które w ramach Pionu Integracji Systemów będzie odpowiedzialne za współpracę z KRUS. Rozwój systemu będzie polegał na wprowadzaniu modyfikacji wynikających ze zmian przepisów prawa oraz innych realizowanych przez KRUS przedsięwzięć informatycznych.

Nowopodpisana umowa na rozwój systemu Workflow jest kontynuacją naszej dziesięcioletniej współpracy z KRUS. Przez ten czas dokonaliśmy integracji systemów KRUS tak, aby zapewnić optymalne wsparcie dla obsługi krytycznych procesów biznesowych klienta – mówi Michał Klejman, Dyrektor Pionu Integracji Systemów Asseco Data Systems.

Workflow integruje usługi systemów dziedzinowych, takich jak Farmer i nSIU służących do obsługi ubezpieczeń oraz świadczeń rolników i członków ich rodzin. Poprzez jednolity interfejs użytkownika w postaci Portalu dla Pracowników KRUS, zapewnia również bezpieczną wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak ZUS (np. w zakresie e-zwolnień lekarskich), NFZ, ARiMR, MRPiPS oraz Centrami Rehabilitacji Rolników. Natomiast centralny komponent Zarządzania Tożsamością dba o kontrolę i bezpieczeństwo dostępu do ZSI.

Projekt będzie realizowany przez Asseco Data Systems we współpracy z Asseco Cloud, spółką, która w Grupie Asseco zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą rozwiązań chmurowych. W projekcie realizowanym dla KRUS będzie odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie i bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznejmówi Lech Szczuka, Prezes Zarządu Asseco Cloud

System Worlflow funkcjonuje w KRUS od 2011 r. i miesięcznie obsługuje ponad 50 mln wywołań ze strony użytkowników. Asseco Data Systems oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewnia również wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników końcowych.

Poznaj rozwiązania dedykowane od Asseco Data Systems.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoKRUSLech SzczukaMichał KlejmannSIUZUS